Prihlásenie

Cena Jána Bahýľa

27.7.-31.8.2010

Úrad priemyselného vlastníctva SR organizuje v roku 2010 podujatie s názvom
"Cena Jána Bahýľa", ktorú udeľuje predsedníčka ÚPV SR za mimoriadne
hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenia. 

Cena Jána Bahýľa sa tento rok prvýkrát udeľuje v troch kategóriách: stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami, individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov, vysoké školy a výskumné centrá. Ocenení získajú okrem medaily a diplomu aj finančnú prémiu.

Prihlášku je možné poslať do 31. augusta 2010.

Viac informácii: http://www.upv.sk/?novinky&clanok=cena-jana-bahyla-2010

Veríme, že Vás uvedené podujatie osloví, a že sa do súťaže o získanie ceny Jána Bahýľa zapojíte.

Kontakt: David ZAORAL Kancelária predsedníčky - Útvar vonkajších vzťahov Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
tel.: +421 (0) 48/4300 279 fax: +421 (0) 48/4300 420
e-mail: david.zaoral@indprop.gov.sk web: http://www.upv.sk/

Viac informácií: http://www.upv.sk/?novinky&clanok=cena-jana-bahyla-2010

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.