Prihlásenie

Nová štúdia o prekážkach a príležitostiach internacionalizácie MSP

29.7.-29.8.2010

Európska komisia zverejnila v júni 2010 novú štúdiu, ktorá podrobne skúma internacionalizáciu malých a stredných podnikov (MSP) v 33 krajinách Európy. Na základe reprezentatívnej vzorky 9 480 MSP sa autorský kolektív v odporúčanej štúdii usiluje o analýzu prekážok a príležitostí internacionalizácie, ako aj o vypracovanie odporúčaní pre zákonodarcov.


Vybrané zistenia:

  • len 25 % európskych MSP exportuje alebo exportovalo za ostatné tri roky
  • z toho len 13 % exportovalo do krajín EÚ
  • medzinárodné MSP vytvárajú viac pracovných miest (7 %) ako MSP bez medzinárodných aktivít (1 %)
  • medzinárodné MSP sú inovatívnejšie, t.j. vyrábajú resp. poskytujú viac nových produktov resp. služieb (26 %) ako MSP bez medzinárodných aktivít (8 %)
  • MSP najčastejšie svoje medzinárodné aktivity začínajú skôr ako importéri (39 %) než ako exportéri (18 %)

 

Štúdia je dostupná na stiahnutie na webovej stránke Európskej komisie na: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/internationalisation/internationalisation_sme_final_en.pdf.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.