Prihlásenie

Spracovanie databázy poskytovateľov environmentálnych služieb

6.8.-6.10.2010

V rámci pripravovaného projektu GO ECO! Environmentálne služby pre MSP je jedným z výstupov projektu spracovanie zoznamu poskytovateľov environmentálnych služieb v SR. V rámci databázy budeme zverejňovať aj profily firiem z oblasti energetickej efektívnosti a spoločností zameraných na ekologicky efektívne inovácie. Pripravovaný zoznam bude podkladom pre bezplatné zverejňovanie profilov jednotlivých subjektov - poskytovateľov environmentálnych služieb na pripravovanej internetovej stránke, aj pre ďalšiu prípadnú spoluprácu.

 

Viac informácií získate na nasledujúcej mailovej adrese:

 

chromik@nadsme.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.