Prihlásenie

Prieskum spokojnosti klientov so službami siete Enterprise Europe Network

11.-15.10.2010

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel Európskej komisie v súčasnosti rozbehlo proces hodnotenia Programu pre podnikanie a inovácie, v rámci ktorého realizuje aj hodnotenie výkonnosti siete Enterprise Europe Network.

Obraciame sa preto na tých podnikateľov, ktorým boli sieťou Enterprise Europe Network v minulosti poskytnuté akékoľvek služby s prosbou o vyjadrenie svojho názoru na to, ako vystihujú služby potreby podnikateľov. Svoj názor môžete vyjadriť prostredníctvom vyplnenia dotazníka na http://www.surveymonkey.com/s/eensk-cses. Vypĺňanie Vám zaberie len pár minút. Vopred ďakujeme za Vašu podporu. Vyplnenie dotazníka je možné do 15.10.2010.

Sme radi, že ste využili služby Enterprise Europe Network.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.