Prihlásenie

Podnikanie v Rakúsku a Nemecku v novom roku

28.12.2010-1.5.2011

Príchod 1. mája 2011 ukladá pre Rakúsko a Nemecko povinnosť zrušiť všetky prekážky v oblasti slobody pohybu služieb a osôb, ktoré ako jediní z celej EÚ-25 zaviedli pre Slovákov na svojom pracovnom trhu v rámci prechodného obdobia. V praxi to znamená, že od 1. mája si môže slovenský občan dovoliť zamestnať sa v akomkoľvek hospodárskom odvetví v Rakúsku alebo v Nemecku bez pracovného povolenia. Na druhej strane to pre cezhraničných poskytovateľov služieb zo Slovenska predstavuje možnosť vyslať svojich pracovníkov do týchto krajín bez potreby pracovného povolenia, ktoré sa v regulovaných odvetviach, napr. v oblasti stavebníctva a príbuzných odboroch, doteraz prakticky nevydávalo. Regulované profesie v prípade Rakúska sú najmä stavebné činnosti, sociálne a záhradnícke služby, čistiace a bezpečnostné služby. V Nemecku regulovaniu podliehajú sektory ako napr. stavebníctvo, čistenie budov, inventára a dopravných prostriedkov a činnosti návrhárov interiérov.

Pokiaľ dostane samostatne zárobková činná osoba zo Slovenska nemeckú alebo rakúsku zákazku na výkon činností spomenutých vyššie, môže si túto zákazku vybaviť na základe oprávnenia na podnikanie vydaného slovenskými úradmi. Musí však pred realizovaním danej činnosti ohlásiť svoje odborné kvalifikácie na príslušných ministerstvách v Rakúsku a Nemecku. Táto prax je už dlhšiu dobu zaužívaná vo všetkých krajinách EÚ, vrátane Nemecka a Rakúska. Preto sa májové zmeny budú týkať výlučne Slovákov, ktorí sa tam chcú zamestnať alebo  pracovníkov slovenských firiem vyslaných do týchto krajín.

Doterajšie skúsenosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), na ktorú sa obracajú podnikatelia ohľadom poradenstva a konzultácií, svedčia o tom, že Rakúsko a Nemecko sú najvyhľadávanejšími destináciami pre slovenských podnikateľov. Na základe údajov Európskej komisie bolo najviac žiadostí podaných v Rakúsku (2784), v ČR (1411), vo Veľkej Británii (991) a Nemecku (411). Tieto počty zahŕňajú aj kladné, aj záporné stanoviská úradov príslušných krajín. Čo sa týka žiadostí o cezhraničné poskytovanie služieb zo strany firiem, ktoré vyslali svojich zamestnancov do krajín EÚ, najviac z nich bolo podaných v Rakúsku (452), Poľsku (17), Nemecku (3) a Veľkej Británii (2).

V súvislosti s blížiacim sa termínom na otvorenie trhu vypracovali príslušné úrady Rakúska a Nemecka informačné materiály, ktoré sa venujú doterajším obmedzeniam a novinkám, ktoré budú platiť po máji. Publikácie sú k dispozícií na webových stránkach elektronických jednotných kontaktných miest eu-go.eu zriadených Európskou komisiou. Pomôžu cezhraničným poskytovateľom služieb elektronicky vybaviť administratívne formality bez toho, aby museli navštíviť viacero rôznych úradov.

Ak by ste sa radi dozvedeli viac o podnikaní v Rakúsku a Nemecku, môžete sa zúčastniť pripravovaných bezplatných podujatí na túto tému alebo sa informovať u pracovníkov podpornej siete Enterprise Europe Network.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.