Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-30.11.2010)

5.1.2011

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania: 5.1.2011
Výber ponúk:
Publikoval:
Renáta Radvanská

 

Kontakty:

 • BIC Bratislava
  (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
  (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
 • Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov
  (Mária Radvanská, tel. 051/ 75 60 330, kontaktný formulár)


C.11 Výroba nápojov

20101112038
Srbská spoločnosť vyrábajúca víno a srbský národný nápoj Raki hľadá obchodného sprostredkovateľa vo všetkých európskych krajinách.

C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20101115009
Španielska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na laserové rezanie, strojovú výrobu parných kotlov (hlavne jemných dosiek a priemyselný dizajn prostredníctvom programu), ponúka subdodávky.

20101108060
Nemecká spoločnosť vyrábajúca a distribuujúca kolesá, kolieska a dopravníky hľadá obchodného sprostredkovateľa vo Francúzsku, Slovinsku, Rumunsku, Maďarsku, Slovensku, Českej republike a Rusku.

C.27 Výroba elektrických zariadení

20101110024
Česká spoločnosť vyrábajúca zariadenia a technológie na spracovanie odpadov z rôznych druhov hľadá obchodného sprostredkovateľa a ponúka subdodávateľské práce.

20101105015
Luxemburská spoločnosť špecializujúca sa na vstrekovanie dielov z termoplastov, batériových skriniek a viek, vstrekovacích foriem a trakčných buniek, hľadá partnerov rpe vzájomnú výrobu.

20101110016
Britská spoločnosť špecializujúca sa na navrhovanie a výrobu kabeláže reproduktorov (napr. pri vyhlasovaní víťazov) a spojovacích vedení hľadá obchodného sprostredkovateľa.

C.28 Výroba strojov a zariadení i. n.

20101103024
Nemecká spoločnosť vyrábajúca široký sortiment lisov podľa individuálnych požiadaviek klientov hľadá obchodné sprostredkovanie v Rusku, Českej republike, Slovensku, Veľkej Británii, USA a Číne. Spoločnosť má taktiež záujem o založenie spoločného podniku, a ponúka svoje služby ako subdodávateľ.

20101115013
Belgická spoločnosť zaoberajúca sa návrhom a výrobou infraštruktúry pre turizmus (audio-solárnej stanice, vnútornej a vonkajšej signalizácie, orientačných tabúľ, značiek, nábytku, chodníkov osvetlenia) hľadá distribútora pre svoje produkty.

E.38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov

20101105057
Britská spoločnosť, ktorá ponúka jedinečnú technológiu na triedenie a separovanie rôznych polymérov, hľadá partnerov, ktorí by dodávali odpadové polyméry.

F.41 Výstavba budov

20101111009
Švédska spoločnosť, ktorá vynašla nový dizajn výstuže do betónu, polymérov a ďalších materiálov, ktorý zaručuje nové a vylepšené funkcie kompozitného materiálu, hľadá partnerov pre výskumnú spoluprácu v oblasti testovania a štandardizácie postupov. Spoločnosť taktiež ponúka licenčné práva na výrobu nového dizajnu vo vybraných krajinách.

F.42 Inžinierske stavby

20101110034
Portugalská spoločnosť pôsobiaca v oblasti stavebníctva a staviteľstva ponúka spoluprácu v oblasti výroby, subdodávok/ outsourcingu a spoločného podniku.

F.43 Špecializované stavebné práce

20101110028
Litovská spoločnosť obchodujúca s drevenými trámami pre rámy domov, okien a dverí a vykonávajúca stavebné práce hľadá obchodného sprostredkovateľa, partnera pre subdodávky a spoločný podnik.

G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20101109015
Poľská spoločnosť zaoberajúca sa dovozom a predajom obilia ponúka svoje služby ako obchodný sprostredkovateľ pre výrobcov obilia.

G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

20101115047
Belgická spoločnosť, špecializujúca sa v oblasti módnych a detských výrobkov pre tehotné ženy, batoľatá a deti do veku 10 rokov, ponúka franžízovú licenciu a dohodu o miestnej distribúcií.

H.49 Pozemná doprava a doprava potrubím

20101108014
Britská spoločnosť špecializujúca sa na oblasť dopravy a kuriérskych služieb ponúka a hľadá spoluprácu v oblasti vzájomnej výroby s ďalšími európskymi dopravcami, ktorí ponúkajú šoférske služby. Spoločnosť takisto ponúka a požaduje dopravné/ logistické služby a hľadá partnerov pre spoločný podnik, ktorí poskytujú dopravné služby prostredníctvom autobusu.

H.52 Skladové a pomocné činnosti v doprave

20101110035
Česká spoločnosť zaoberajúca sa dovozom surovín a logistikou hľadá obchodných sprostredkovateľov a partnerov pre spoluprácu. Spoločnosť má záujem spustiť informačný systém pre nákladnú dopravu v Európe, Severnej Amerike a Austrálii.

I.55 Ubytovanie

20101109059
Maďarský termálny hotel hľadá obchodných sprostredkovateľov (najmä z oblasti cestovného ruchu), aby poskytovali ich služby v Európe.

J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20101110015
Rakúska softvérová spoločnosť, ktorá ponúka nástroj na plánovanie podnikových zdrojov pre maloobchodníkov, hľadá partnerov na marketingové a distribučné služby.

20101110029
Španielska spoločnosť špecializujúca sa v oblasti informačných a komunikačných technológií a poradenských služieb, ktoré sú založené na tzv. open source softvéri, hľadá partnerov z Európy a Južnej Ameriky, ktorí majú záujem o outsourcing svojich činností.

M.70 Vedenie firiem

20101115024
Britská spoločnosť špecializujúca sa na vývoj v oblasti medzinárodného obchodu ponúka svoje služby ako obchodný sprostredkovateľ, subdodávateľa alebo partner na spoločný podnik pre spoločnosti, ktoré majú záujem vstúpiť na nové trhy a/ alebo rozšíriť svoju vývoznú činnosť.

M.71 Architektonické a inžinierske činnosti

20101111044
Talianska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou plastových kontajnerov pre vnútorné triedenie odpadu a pre zber triedeného odpadu podľa separačného kalendára, domácich kompostovacích jednotiek, nádob pre triedenie pouličného odpadu, kontajnerov z ocele, plastu a kartónu, hľadá distribútorov.

20101109030
Španielska spoločnosť zaoberajúca sa konzultačnou činnosťou v oblasti projektov územného plánovania, technických a inžinierskych projektov, ponúka svoje služby ako subdodávateľ a partner pre spoločný podnik. Spoločnosť taktiež ponúka možnosť distribúcie pre inovatívne produkty v odvetví stavebníctva na španielskom trhu.

20101109014
Belgická inžinierska spoločnosť, ktorá pôsobí hlavne v oblasti potravinárstva, má záujem rozšíriť svoje aktivity prostredníctvom predaja strojového zariadenia pre potravinársky sektor, najmä pre priemysel spracovania čokolády, pekárskych a cukrárskych výrobkov. Spoločnosť takisto ponúka svoje služby ako distribútor.

M.72 Vedecký výskum a vývoj

20101110021
Talianska spoločnosť vyvíjajúca a vyrábajúca inovatívne výrobky a priemyselné robotické systémy hľadá obchodného sprostredkovateľa a partnera pre spoločný podnik.

M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

20101101005
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a využívanie rias hľadá partnerov pre spoločný podnik a ponúka možnosť subdodávok. Spoločnosť taktiež ponúka obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti rias a výrobkov z rias (napr. bionafta, biomasa, chemické výrobky, doplnky stravy a plody mora). Spoločnosť hľadá partnerov pre spoluprácu na výskume a vývoji systémov a procesov a tiež partnerov, ktorí zabezpečia očistenie továrenských výparov od oxidu uhličitého a majú záujem o inštaláciu pilotných lokalít rastlín pre výrobné zariadenia rias.

N.78 Sprostredkovanie práce

20101110042
Írska poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje rôzne školenia pre uchádzačov o prácu, a školenia zamestnancov pre organizácie, ktoré podporujú uchádzačov o prácu, vyvíja spôsob odbornej prípravy na mieru a vykonáva výskum a hodnotenie práce, hľadá partnerov pre spoločný podnik alebo subdodávky, ktorí by mali byť z oblasti vzdelávacích organizácií, univerzít alebo samosprávy.

20101109033
Britská spoločnosť poskytujúca školenia (zamerané napr. na komunikačné zručnosti, manažérske schopnosti, hranie úloh, teambuilding, osobný koučing apod.) ponúka svoje služby ako subdodávateľ. Spoločnosť taktiež hľadá partnerov pre spoločný podnik, ktorí majú záujem integrovať produkty spoločnosti do svojich služieb.

N.79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti

20101103040
Luxemburská cestovná kancelária ponúka svoje služby podnikom a má záujem o spoluprácu s európskymi cestovnými kanceláriami.

R.93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti

20101112002
Mestská samospráva na nemecko-poľskej hranici hľadá subdodávateľa alebo spoločnosť, ktorá by zabezpečila outsourcing. Potenciálny partner by mal zabezpečiť fungovanie prístavu v novej regionálnej rekreačnej oblasti.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.