Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.12.2010)

10.1.2011

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania: 10.1.2011
Výber ponúk: 1.12.2010 -15.12.2010
Počet ponúk: 28
Publikoval:Renáta Radvanská

 

Kontakty:

 • BIC Bratislava
  (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
  (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
 • Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov
  (Mária Radvanská, tel. 051/ 75 60 330, kontaktný formulár)

 

 

A.1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

20101207003
Fínska spoločnosť so skúsenosťami v oblasti bezdrôtových systémov pre sledovanie hovädzieho dobytka hľadá obchodného sprostredkovateľa pre svoj systém (zástupcov alebo distribútorov). Systém poskytuje on-line informácie v reálnom čase o jednotlivých zvieratách, ktoré sa týkajú napr. zdravia, plodnosti, inseminácie, hmotnosti, umiestnenia zvieraťa apod., podľa potrieb vlastníkov dobytka.

C.10 Výroba potravín

20101207001
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na stáčanie minerálnej vody do PET 19l a 5l má záujem rozvíjať svoje výrobné kapacity prostredníctvom spoločného podniku alebo zlúčenia. Spoločnosť taktiež hľadá obchodných zástupcov a distribútorov.

C.11 Výroba nápojov

20101209018
Srbská spoločnosť vyrábajúca čerstvé a sýtené minerálne vody a nealkoholické nápoje hľadá distribútorov v európskych krajinách.

C.13 Výroba textilu

20101208006
Belgická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na pracovné odevy, v súčasnosti hľadá výrobné kapacity. Má záujem len o kúpu hotových výrobkov, a pokiaľ možno od podnikov, ktoré sú oboznámené s európskymi normami alebo s normami ako napr. EN471.

C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20101203004
Britská spoločnosť dodávajúca prírodne a ekologické výrobky osobnej starostlivosti pre kozmetický priemysel hľadá distribútorov, aby jej pomohli medzinárodne rozšíriť trh o sortiment výrobkov z čajovníkového oleja. Spoločnosť má takisto záujem poskytovať distribučné služby pre tieto produkty.

20101215040
Írska spoločnosť, ktorá vyrába ekologický odstraňovač buriny a ktorá je držiteľom licencie a distribútorom 100% prírodných produktov na ničenie buriny, hľadá a ponúka obchodné sprostredkovateľské služby. Spoločnosť taktiež hľadá partnerov pre spoločný podnik. Potenciálnymi partnermi by mali byť distribútori prírodných odstraňovačov buriny v EÚ a USA.

C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20101210026
Srbská spoločnosť, ktorá výroba rôzne druhy tašiek, polyetylénové fólie a granuly, HDPE a LDPE fólie, ponúka svoje sprostredkovateľské služby a má záujem o franžízing (odkúpenie licencie).

C.25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20101201024
Srbská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a montáž oceľových konštrukcií do výrobných hál a na pokladanie strešných konštrukcií hľadá partnerov na vzájomnú výrobu alebo subdodávky.

C.26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

20101209016
Nemecká spoločnosť – líder vo výrobe fotovoltaických článkov s tenkým CIS filmom, hľadá technicky spôsobilých obchodných partnerov, ktorí majú záujem o partnerstvo, marketing a inštaláciu vysoko kvalitných a estetických fotovoltaických systémov. Nemecká spoločnosť za to ponúka vysoko kvalitné fotovoltaické systémy a vyškolenie.

20101215046
Americká spoločnosť, ktorá navrhuje unikátne a účelové prístroje pre zaneprázdnených ľudí, hľadá obchodného sprostredkovateľa v Európe, ktorý by predával ich praktické a moderné výrobky.

C.27 Výroba elektrických zariadení

20101214067
Škótska spoločnosť, ktorá vyrába mini inteligentný merač nákladov na sprchovanie (a tak motivuje používateľov k menšej spotrebe vody a energie), hľadá distribútorov alebo obchodných zástupcov pre tento merač a svoje ďalšie doplnkové produkty.

C.28 Výroba strojov a zariadení i. n.

20101214055
Luxemburská spoločnosť, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou strojov a momentálne poskytuje svoje služby čínskym výrobcom strojov, aby vyhoveli bezpečnostným požiadavkám CE značenia, hľadá ďalšie podniky so záujmom o poradenské služby v oblasti bezpečnosti strojov.

20101214030
Talianska spoločnosť, ktorá vyrába a predáva priemyselné a vedecké prístroje, hľadá obchodného sprostredkovateľa, ktorý pôsobí v priemyselnej a vedeckej oblasti.

D.35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu

20101203040
Britská spoločnosť špecializujúca sa v oblasti energií, ponúka svoje obchodné služby a hľadá partnerov pre spoločný podnik, ktorí by boli schopní dodávať zákazníkom rad inovatívnych nízko-energetických ekologických produktov. Spoločnosť má záujem rozšíriť ponuku svojich výrobkov, ktoré ponúka prostredníctvom svojich internetových stránok.

E.38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov

20101207025
Britská spoločnosť, ktorá sa zaoberá inovatívnymi výrobkami šetrnými k životnému prostrediu v oblasti odpadov, energií a ekológie, má záujem vstúpiť so svojími technológiami na nové trhy, aby pomohla životnému prostrediu v rôznych krajinách. Tieto výrobky sú špeciálne navrhnuté tak, aby kombinovali ochranu životného prostredia a ekonomické prínosy pre používateľov.

20101207023
Srbská spoločnosť zaoberajúca sa zberom a recykláciou PET vločiek, šrotu PP, HDPE odpadu a recyklovaného skla, ponúka subdodávky a hľadá partnera pre spoločný podnik.

F.43 Špecializované stavebné práce

20101201025
Srbská spoločnosť predávajúca a distribuujúca stavebné materiály ponúka svoje obchodné sprostredkovateľské služby pre firmy, ktoré chcú podnikať v Srbsku.

G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20101213066
Francúzska spoločnosť, ktorá obchoduje s nábytkom a jeho kusmi, hľadá nových dodávateľov, ktorí by vyrábali špeciálne kusy nábytku. Spoločnosť ponúka svoje služby ako obchodný sprostredkovateľ.

20101213034
Srbská spoločnosť, ktorá sa zaoberá distribúciou periférnych zariadení, komponentov, multimediálnych zariadení, herného príslušenstva a hier, ponúka svoje sprostredkovateľské služby a možnosť spoločného podniku.

J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20101214052
Britská spoločnosť, ktorá je popredným distribútorom inovatívnych výrobkov pre rôzne prostredia (dátové centrum, počítačová miestnosť, knižnica médií), hľadá nových distribútorov v Európe a ďalších krajinách sveta.

20101213063
Talianska spoločnosť zaoberajúca sa počítačovými službami a umeleckou tvorbou hľadá obchodného sprostredkovateľa a partnerov pre obchodnú spoluprácu.

20101206034
Srbská softvérová spoločnosť, špecializujúca sa na implementáciu systému manažmentu obsahu (CMS), hľadá partnerov na subdodávky, aby mohla predávať svoje produkty klientom z rôznych krajín EÚ.

J.63 Informačné služby

20101203039
Francúzska spoločnosť, ktorá poskytuje on-line registráciu záznamov a autorských práv pre dizajny a zbierky, ponúka franžízing.

M.72 Vedecký výskum a vývoj

20101201035
Nemecký inštitút špecializujúci sa na výskum v oblasti preventívnej a sociálnej medicíny hľadá obchodných sprostredkovateľov, aby mohli predať licenciu na praktickú príručku na dodržovanie hygieny v zariadeniach opatrovateľskej služby pre deti.

M.74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

20101214071
Mladá a inovatívna talianska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na technológie rýchleho prototypovania – od digitálneho modelovania až po inžiniering a zostavenie prototypu alebo makety, ponúka subdodávky a svoju expertízu v priebehu celého procesu.

N.78 Sprostredkovanie práce

20101202002
Španielska poradenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na riadenie ľudských zdrojov, hľadá distribútorov v Európe, ktorí by na trh uviedli ich produkt – interaktívny kurz zameraný na efektívne riadenie času založený na metodike koučovania. Spoločnosť má taktiež záujem distribuovať produkty svojich partnerov týkajúce sa prípravy a riadenia ľudských zdrojov v Španielsku.

P.85 Vzdelávanie


Britská spoločnosť, ktorá vyvinula interaktívny e-learningový systém na zlepšenie laboratórnych zručností študentov študujúcich chémiu, hľadá distribútorov, ktorí majú kontakty na akademické inštitúcie. Systém poskytuje jedinečnú interaktivitu a má vstavaný systém spätnej väzby, ktoré napomáhajú užívateľovi rýchlo a smelo zlepšiť svoje zručnosti.

R.90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

20101213063
Talianska spoločnosť zaoberajúca sa počítačovými službami a umeleckou tvorbou hľadá obchodného sprostredkovateľa a partnerov pre obchodnú spoluprácu.

20101203041
Britská spoločnosť, ktorá poskytuje odborný servis pri výrobe a inštalácii súčasného trojdimenzionálneho umenia z tradičných, kompozitných a ďalších špeciálnych materiálov, hľadá partnerov pre vzájomnú výrobu a ponúka subdodávky pre umelecké a reklamné agentúry, múzeá, štátnu správu a filmové útvary.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.