Prihlásenie

Podnikateľské informačné centrum na MZV SR - nová služba pre podnikateľov

21.1.2011

Rezort diplomacie usiluje o vedenie aktívneho dialógu s podnikateľmi s cieľom poznať ich reálne požiadavky na podporu zahraničnej služby pre ich aktivity v zahraničí. Tento dlhodobý trend získal nový rozmer  po prechode riadenia obchodno-ekonomických oddelení z Ministerstva hospodárstva SR na Ministerstvo zahraničných vecí SR.

Uvedená kompetenčná zmena vytvára priestor pre užšiu spoluprácu rezortu diplomacie a podnikateľov a rovnako zabezpečí integráciu politického a ekonomického pôsobenia našej zahraničnej služby a efektívnejšie riadenie a využívanie finančných a personálnych zdrojov. Zahraničná politika štátu dnes už nezodpovedá iba za vytvorenie priaznivého, t.j. najmä bezpečného vonkajšieho prostredia na realizáciu národných záujmov štátu v politickej a ekonomickej oblasti. Realitou je narastanie významu a v mnohých prípadoch až dominantnosť ekonomických tém v medzinárodných vzťahoch.

S cieľom dosiahnuť vyšší komfort služieb poskytovaných podnikateľom sme preto na Ministerstve zahraničných vecí SR vytvorili od 1. 1. 2011 Podnikateľské informačné centrum. Jedným z hlavných cieľov Podnikateľského informačného centra je informovanie podnikateľov a verejnosti prostredníctvom telefonickej linky – 02/59 78 59 59 a e-mailu: bizinfo@mzv.sk o  službách, ktoré poskytuje MZV prostredníctvom veľvyslanectiev v zahraničí v oblasti podpory exportu výrobkov a služieb našich spoločností, podpory prílevu investícií, vytvárania kooperačných väzieb a spoločných podnikov v zahraničí. Informačné centrum rovnako buď okamžite alebo v priebehu niekoľkých hodín reaguje na dopyty prakticky všetkého druhu týkajúce sa širokého spektra obchodno-ekonomických informácií - o krajinách , komoditách, výstavách, výberových konaniach, podnikateľskej legislatíve v tej, ktorej krajine atď. 

Na webovej stránke Podnikateľského informačného centra sú prístupné aktuálne ekonomické informácie zo zastupiteľských úradov SR, prehľad plánovaných ekonomických podujatí, portál exportných a kooperačných možností, komplexné informácie o ekonomike, exporte, importe, vývozných a dovozných pravidlách atď. takmer všetkých krajín sveta, rôzne propagačné materiály, materiál Slovensko v číslach a ďalšie. Pochopiteľne sa celková činnosť centra bude prispôsobovať záujmu a požiadavkám podnikateľov, pričom už prvé dni ukázali opodstatnenosť takejto služby o ktorú majú záujem nielen podnikatelia, ale aj verejnosť.  Samozrejme veľmi privítame námety a postrehy na zlepšenie výstupov Podnikateľského informačného centra. Takže na úvod stačí kliknúť, zavolať a možno Vám pomôžeme posunúť sa o krok dopredu vo Vašom podnikateľskom zámere smerom k zahraničiu. 
     

Autor: R. Boháč, generálny riaditeľ, Sekcia hospodárskej spolupráce a rozvojovej pomoci, Ministerstvo zahraničných vecí SR

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.