Prihlásenie

Hľadá sa firma do schváleného projektu v oblasti nanotechnológií na báze bizmutu

2.2.-1.5.2011

A french university - a coordinator of an FP7 project concerning nanotechnology based on bismuth. The project is already accepted and they are looking for SMEs able to test the new properties of the material at the end of the project (march 2012-sept 2013).

Functionalities of bismuth based nanostructures
SMEs in the following domains: optical coatings, Pb free piezoelectrics, multiferoïc materials, thermoelectrical devices. Applications concerning mechanical and tribology properties (wear, friction…) can be included if no interference with the activity of the Mexican companies in the consortium occurs. The role of the companies is to test the viability of new technologies employing the Bi based nano-materials.

Therefore we look for SME with the following features:

 • SME manufacturer of products in the above-cited fields with R+D capacity for improvement of their products
 • SME users for which Bi based nano-materials could offer a potential economic advantage

Publikoval:

 

Partneri:

 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
  (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
 • Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov
  (Mária Radvanská, tel. 051/ 75 60 330, kontaktný formulár)
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.