Prihlásenie

Talianska univerzita hľadá partnerov - MSP - pre spoločný projekt Hľadajú sa MSP - výrobcovia plastových nádob a nádrží na kompost

17.2.-17.3.2011

Talianska univerzita hľadá partnerov z prostredia malých a stredných podnikov - výrobcov plastových nádrží a zberní kompostu - pre spoločný projekt s názvom MANUNET.

 

V rámci úprojektu je možné financovanie výroby ako aj výskumných aktivít.

 

Viac informácií:

 

Milan Chromik, NARMSP

chromik@nadsme.sk


RPIC Prešov

een@rpicpo.sk

 

 

 

Viac o projekte MANUNET nájdete na nasledujúcej stránke:

Viac informácií: http://www.manunet.net/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.