Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-28.2.2011)

17.3.2011

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 15. 3. 2011
Výber ponúk: 15.2.2011 -28.2.2011
Počet ponúk: 45
Publikoval: Olga Némethova, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár

Partneri:

 • BIC Bratislava
  (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
 • Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov
  (Renáta Radvanská, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár)


   A1 - Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

   20110218031
   Portugalská spoločnosť, zaoberajúca sa výrobou olivového oleja v čistom stave, pravej prírodnej olivovej šťava, červeného a bieleho vína, hľadá sprostredkovateľské služby.

   20110215008
   Talianske konzorcium firiem predstavuje jeden z popredných pestovateľov, spracovateľov a distribútorov pre stolové hrozno na juhu Talianska hľadá recipročné dohody o distribúcii svojich produktov.

   20110218012
   Poľský MSP pôsobiaci na európskom trhu hľadá distribútora pre mikrobiologické, ekologické výrobky pre záhradkárov. Výrobok je vyrobený na báze baktérií a enzýmov, ktoré sú 100% bezpečné pre životné prostredie a ľudí. Spoločnosť má záujem o obchodnú spoluprácu.

   C10 Výroba potravín

   20110222014
   Poľský výrobca, špecializujúci sa na výrobu smotanového syra, balenie margarínu a masla hľadá distribútorov, obchodné reťazce a dovozcov potravinárskych výrobkov v EÚ.

   20110215016
   Chorvátska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu sardely, rybej paštéty, olivového oleja a kapary, hľadá partnerov obchodné sprostredkovateľa pre svoje výrobky.

   C13 Výroba textilu

   20110221024
   Turecká firma špecializujúca sa na výrobu etikiet z potlače, plastu a kože hľadá sprostredkovateľské služby a tiež ponúka subdodávateľské činnosti.

   C14 Výroba odevov

   20110217028
   Poľská spoločnosť pôsobiaca v textilnom odvetví, ktorá ponúka šijacie služby a výrobu odevov z rôznych druhov tkanín hľadá subdodávateľov a má záujem o spoločný podnik a recipročnú výrobu.

   C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

   20110223017
   Litovská firma, špecializujúca sa na výrobu výrobkov z dreva (borovice drevené lepené nosníky, lepené hrany dosky, lepené drevené komponenty k nábytku a pod.) hľadá obchodných sprostredkovateľov (agentov, zástupcov, distribútorov).

   C20 Výroba chemikálií a chemických produktov

   20110215017
   Litovská spoločnosť vyrábajúca a distribuujúceho -organické fertakusery, ktoré sú vyrobené z organických prírodných materiálov používajúcich moderné nano mikrobiologické technológie novej generácie hľadá dovozcu a obchodných sprostredkovateľov.

   20110217016
   Turecká spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu potrieb pre maliarov a reklamy hľadá obchodné sprostredkovateľské služby.

   20110215021
   Turecká spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu šampónov, tmelov, farieb na vlasy, parfumov, kozmetických farieb, kolínskej hľadá distribútorov pre svoje výrobky.

   C20 Výroba chemikálií a chemických produktov

   20110218016
   Poľská spoločnosť s dlhodobými skúsenosťami a pozíciou najväčšieho výrobcu stredných a nízkych tlakových hadíc v Poľsku s vysokou kvalitou produktov hľadá partnerov pre odbyt výrobkov.

   C24 Výroba a spracovanie kovov

   20110222015
   Spoločnosť zo severného Nemecka, špecializujúca sa na výrobu rôznych druhov výrobkov z nerezovej ocele a hliníka, ponúka služby ako priemyselná výstavba plynovodu, výroba výrobkov na stavebné účely a pod.

   C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

   20110223019
   Rakúsky priemyselný dizajnér hľadá obchodného sprostredkovateľa a recipročné výrobné zmluvy s partnermi pre svoje produkty.

   20110216002
   Talianska spoločnosť, ktorá vyrába a navrhuje nábytok hľadá distribútorov (sprostredkovanie výskum). Okrem toho firma pracuje v oblasti kovov a ponúka sa ako subdodávateľ pre akúkoľvek činnosť v tejto oblasti.

   C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

   20110224002
   Stredne veľká poľská spoločnosť pôsobiaca v oblasti obchodu a výroby teplomerov a sklenených doplnkov pre domáce vinárstvo hľadá obchodného sprostredkovateľa.

   C27 Výroba elektrických zariadení

   20110223015
   Poľský výrobca osvetľovacej techniky hľadá obchodných sprostredkovateľov / zástupcov / distribútorov v rámci Európskej únie, ktorý by zastupoval jeho produkty na medzinárodnom trhu.

   C28 Výroba strojov a zariadení i. n.

   20110221028
   Turecká firma špecializujúca sa na výrobu alternatívnych energetických výrobkov, ako je veterné turbíny, fotovoltarika, meniče, LED diódy, batérie, hľadá obchodné sprostredkovateľské služby.

   20110224012
   Malá poľská spoločnosť - výrobca a distribútor všetkých druhov žeriavov a výťahov - hľadá partnerov pre medzinárodnú spoluprácu. Spoločnosť má záujem o spoluprácu ako obchodný zástupca. Firma je otvorená pre subkontrakting.

   20110215025
   Česká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou strojov na briketovanie dreva, spracovanie poľnohospodárskeho odpadu, papiera, kovov a neželezného odpadu hľadá distribútora, najmä v Rusku, Škandinávii a Pobaltí.

   20110222002
   Poľský MSP, výrobca najrôznejších vodných čerpadiel, hľadá obchodných partnerov, ako i distribútorov celej EÚ.

   C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

   20110225018
   Turecká spoločnosť výrobca váhy - zariadenia na vyvažovanie kolies hľadá obchodného sprostredkovateľa.

   C32 Iná výroba

   20110222009
   Lotyšská spoločnosť, ktorá navrhuje a stavia skateparky hľadá obchodné sprostredkovateľa a distribútormi.

   20110218027
   Srbská firma, špecializujúca sa na výrobu rôznych druhov ekologických vaní, spŕch, štandardných, rohových vaní, hydro masážneho systému, špeciálneho programu pre zdravotne postihnutých hľadá obchodné sprostredkovateľa a partnera pre spoločný podnik.

   E38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov

   20110223007
   Maďarská spoločnosť špecializovaná na vývoj a výrobu nových ekologických materiálov a technológií hľadá medzinárodných partnerov, obchodných zástupcov alebo distribútorov svietidiel a propagácia produktov medzi cieľové skupiny, ktoré sú napr. architekti.

   F41 Výstavba budov

   20110216033
   Škótska stavebná spoločnosť s unikátnym systém pre továreň postavenú z oceľových modulárnych konštrukcií, hľadá agentov na pomoc pri zavádzaní výroby licencií v celosvetovom meradle.

   20110224006
   Nemecká spoločnosť, ktorá ponúka celý rad služieb týkajúcich sa fasád a strešnej krytiny ľahkých konštrukcií v oblasti priemyselných stavieb hľadá distribučných partnerov a partnerov pre spoločnú zákazku v Európe.

   F43 Špecializované stavebné práce

   20110221002
   Bulharská firma, špecializujúca sa na priemyselné a verejné elektrické inštalácie ponúka svoje služby ako subdodávateľ. Spoločnosť ponúka tiež elektrické panely na staveniská, ako aj montáž elektrických zariadení.

   G45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

   20110222052
   Talianska spoločnosť, dodávateľ pre automobilový priemysel so zástupcom na európskom trhu, ponúka poradenskú činnosť, predajnú stratégiu podpory, technicko-kvalitnú podporu, koordináciu a logistickú podporu, v rámci pôvodného vybavenia v automobilovom priemysle.

   G46 Veľkoobchod, poľnohospodárske stroje a zariadenia

   20110217026
   Poľská spoločnosť, špecializujúca sa na veľkoobchod a distribúciu poľnohospodárskych strojov a zariadení ponúka svoje obchodené služby.

   G46 Veľkoobchod, domáce spotrebiče

   20110225001
   Poľská firma, špecializujúca sa na veľkoobchodný a maloobchodný predaj domácich chemikálií a hygienických potrieb ponúka svoje aktivity ako obchodný sprostredkovateľ (hľadá distribútorov) v krajinách EÚ.

   G46 Veľkoobchod so živými zvieratami

   20110221005
   Nemecký veľkoobchodník obojživelníkov, plazov a hmyzu, hľadá distribútorov a ponúka svoje služby v oblasti dopravy a logistiky.

   G47 Maloobchod s hračkami

   20110221031
   Turecká spoločnosť špecializujúca sa na predaj hračiek ponúka sprostredkovateľské služby. Spoločnosť má veľký sortiment výrobkov a hľadá partnerov na export do EÚ.

   H51 Letecká doprava

   20110217004
   Litovské medzinárodné letisko Palanga hľadá obchodného sprostredkovateľa alebo letecké spoločností za účelom začatie novej trasy z Palanga do európskych krajín, rovnako ako do Ruska, Bieloruska a Ukrajiny.

   I55 Hotely a ubytovanie

   20110215007
   Litovský hotel špecializuje sa na organizáciu a stravovanie pri podujatiach a obchodný cestovný ruch hľadá zástupcu agentov, distribútorov a ich služieb.

   20110218015
   Litovská firma, majiteľ hotelov a letovísk v regióne, Klaipeda (západná Litva) ponúka ubytovacie a stravovacie služby a hľadá obchodných sprostredkovateľov (cestovné kancelárie s turistami ktorí majú záujem o Litvu).

   J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

   20110215033
   Nemecká spoločnosť, ktorá vyvinula on-line informačný systém riadenia s vlastným školiacim účtom hľadá distribučných partnerov v Európe a ponúka svoje programovacie služby ako subdodávateľ.

   M69 Právne a účtovnícke činnosti

   20110223028
   Medzinárodná spoločnosť so sídlom v Estónsku, ktorá ponúka účtovné a daňové konzultačné služby a má kancelárie v Pobaltí, Fínsku, Poľsku, Bulharsku a Rusku ponúka outsourcing obchodnej administratívy a účtovné služby.

   M70 Vedenie firiem

   20110217012
   Česká spoločnosť, špecializujúca sa na sprostredkovateľské služby v medzinárodnom obchode pre vstup na Africký trh, ponúka sprostredkovateľské služby na vstup do afrických projektov zameriavajúcich sa na nové infraštruktúry, zdrojov ťažby a dreva hľadá agentov.

   20110215032
   Britská spoločnosť, špecializujúca sa na copywriting, kopírovanie a ďalšie úpravy marketing a public relations aktivity ponúka svoje služby na subdodávky / outsourcing základ pre ďalšie európske podniky, ktoré chcú obchodovať v Británii.

   M71 Architektonické a inžinierske činnosti

   20110224007
   Nemecký MSP s viac ako desaťročnými skúsenosťami vo vývoji automobilových exteriérov a interiérov, karosérií, plastových komponentov, ako aj elektrických a elektronických systémov pre väčšinu nemeckých automobilov ponúka výrobu.

   M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

   20110215031
   Nemecká spoločnosť so skúsenosťami v poskytovaní obrazu a filmových služieb hľadá zástupcu v Európe. Spoločnosti ma vyškolených pilotov, ktorý lietajú a filmujú takmer vo všetkých miestach v okolí elektrární a pod.

   N82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

   20110215013
   Talianska spoločnosť pôsobiaca v oblasti cestovného ruchu ponúka sprostredkovateľské služby zahraničným partnerom, ktorí majú záujem rozšíriť svoj trh. Najmä firma ponúka poradenstvo a webové marketingové služby v medzinárodných hotelov a poradenstvo.

   Q86 Zdravotníctvo

   20110223024
   Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie liečby na prevenciu a rehabilitáciu dýchacích ciest a kožných ochorení, ponúka svoj franchisový systému a hľadá obchodných sprostredkovateľov a partnerov v spoločnom podnikaní.

   T98 Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie

   20110218005
   Poľský MSP, pôsobiaci na európskom trhu hľadá distribútora mikrobiologicky ekologicky šetrných výrobkov na upratovanie domácností. Firma hľadá partnerov so skúsenosťami v oblasti ekologicky šetrných výrobkov na trhu a spolupracuje už s európskymi spoločnosťami.

 •  

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.