Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.2.2011)

16.3.2011

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 10.3.2011
Výber ponúk: 1.2.2011 -15.2.2011
Počet ponúk: 15
Publikoval: Tomáš Vaňo, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár

Partneri:

 • BIC Bratislava
  (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
  (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)


   C14 – Výroba odevov

   20110214022
   Bulharská odevná spoločnosť špecializujúca sa na šitie pánskeho a dámskeho oblečenia ponúka svoje subdodávateľské služby.

   20110210020
   Začínajúca írska spoločnosť špecializujúca sa na predaj oblečenia pre deti, ktoré podstúpili špeciálnu lekársku liečbu, hľadá výrobcov odevov.

   20110210007
   Poľský výrobca dámskeho oblečenia, šperkov a pod. hľadá obchodných zástupcov.

   C15 – Výroba kože a kožených výrobkov

   20110202020
   Írska spoločnosť špecializujúca sa na internetový predaj vysokokvalitného oblečenia pre deti hľadá výrobcu detskej obuvi pre nový sortiment výrobkov, ktoré chcú vyvinúť.

   C16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

   20110201006
   Ruská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu drevených parketových podláh, hľadá obchodných zástupcov alebo partnera na vytvorenie spoločného podniku.

   C27 – Výroba elektronických zariadení

   20110203021
   Britská spoločnosť vyrábajúca vonkajšie osvetlenie má záujem na predaji časti alebo celej výrobnej divízie podnikom zaujímajúcim sa o tento druh aktivity. Spoločnosť by sa potom rada stala distribútorom týchto a podobných produktov na britskom trhu.

   20110209017
   Česká spoločnosť špecializujúca sa na produkciu elektronických monitorovacích GSM/GPRS aplikácií hľadá obchodných zástupcov a predajcov.

   C28 – Výroba strojov a zariadení

   20110207010
   Dánska firma špecializujúca sa na produkciu a vývoj kotlov spaľujúcich biomasu ponúka spoluprácu pri výstavbe nových teplárni vo forme joint venture s miestnym partnerom.

   20110204004
   Poľská spoločnosť operujúca v oblasti obnoviteľných zdrojov energie hľadá dodávateľov slnko stopujúcich fotovoltalických kolektorov.

   C30 – Výroba ostatných dopravných prostriedkov

   20101021015
   Maďarský výrobca unikátnych trojkolesových dopravných prostriedkov hľadá sprostredkovateľov a distribútorov.

   E38 – Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov

   20110209009
   Česká spoločnosť ponúka subdodávateľské služby týkajúce sa odvozu a uloženia odpadu a taktiež ponúka prepravu nebezpečného odpadu.

   F41 – Výstavba budov

   20110202009
   Poľský výrobca drevených domov a konštrukcií hľadá obchodných sprostredkovateľov a ponúka subdodávateľské služby.

   F43 – Výstavba špecializovaných budov

   20110211011
   Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na obchodom, navrhovaním a konštrukciou obilných síl „Petkus“ a ďalších oceľových a betónových štruktúr a skladovacích zariadení ponúka svoje služby ako subdodávateľ pre podniky a farmárov.

   G47 – Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

   20101021006
   Maďarská spoločnosť, zaoberajúca sa predajom diétnych produktov na schudnutie, hľadá distribútorov a predajcov.

   N78 – Sprostredkovanie práce

   20110214031
   Rakúska personálna spoločnosť hľadá možnosti dlhodobej spolupráce . Spoločnosť hľadá potenciálnych partnerov, ktorí by asistovali pri získavaní pracovníkov.
 •  

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.