Prihlásenie

Hľadá sa partner do projektu v rámci Interreg IVC

22.-31.3.2011

Česká spoločnosť hľadá partnera do spoločného projektu v rámci programu INTERREG. Projekt by mal byť primárne zameraný oblasť ochrany životného prostredia a ekotopov v rámci NATURA 2000. Projekt by mal byť zameraný na implementáciu nariadenia ES č. 2009/147/EC (NAriadenie o vtákoch) a nariadenia na ochranu prírodných spoločenstiev a divokej fauny a flóry č. 92/43/EEC.

 

Viac informácií spolu s kontaktnými údajmi a profilom projektu získate na e-mailovej adrese:

 

PhDr. Milan Chromik

chromik@nadsme.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.