Prihlásenie

Základy spolupráce Enterprise Europe Network s Poľskom, Holandskom, USA a Čínou

24.3.2011

Z iniciatívy Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) sa 22. marca 2011 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov obchodno – ekonomických oddelení zastupiteľských úradov z Holandska, Poľska, Číny, USA a zástupcami NARMSP, ktorí sa podieľajú na realizácii európskej podpornej iniciatívy Enterprise Europe Network na Slovensku.


Cieľom stretnutia bolo predstaviť sieť Entersprise Europe Network a jej služby poskytované na Slovensku a v ostatných 46 krajinách sveta. Zástupcovia NARMSP zároveň poukázali a vyzvali predstaviteľov jednotlivých zastupiteľských úradov k užšej spolupráci pri poskytovaní komplexných služieb určených podnikateľom. 
Na stretnutí odzneli i tieto témy:

 

  • podnikanie na Slovensku, vrátane predstavenia projektov a iniciatív NARMSP, do ktorých sa môžu podnikatelia a ďalšie relevantné subjekty zapojiť,
  • internacionalizácia, t.j. prienik na nové trhy v rámci EÚ a v tretích krajinách,
  • obchodná a technologická spolupráca v rámci EÚ a vo vybraných tretích krajinách,
  • prístup k financiám,
  • interaktívna tvorba politiky a zapájanie MSP do tvorby európskej politiky.


V rámci stretnutia zástupcovia Enterprise Europe Network predstavili aj bezplatné služby siete, spôsoby ich využitia slovenskými, ale i zahraničnými podnikateľmi. Vzájomne sa účastníci stretnutia podelili o svoje skúsenosti s podnikateľmi a navrhli možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce s cieľom pomôcť a podporiť malé a stredné podniky na Slovensku a vo svojich domovských krajinách.


Účastníci sa dohodli najmä na spolupráci v poskytovaní informačných a poradenských služieb pre MSP, v spoločnej organizácii a vzájomnej propagácii podujatí, vrátane kooperačných podujatí, tematických seminárov (napr. franchising), a podnikateľských misií (napr. Holandsko).


O pretransformovaní výsledkov stretnutia do praxe Vás budeme určite informovať! Pevne veríme, že toto pilotné stretnutie bude inšpirujúcim predpokladom pre spoluprácu aj s ďalšími predstaviteľmi obchodno-ekonomických oddelení zahraničných zastupiteľských úradov so síldom na Slovensku, ako aj s ďalšími relevantnými inštitúciami.


O sieti Enterprise Europe Network:
Od roku 2008 poskytuje iniciatíva Enterprise Europe Network podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Sieť združuje približne 600 organizácií, ktoré fungujú v 47 krajinách sveta. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie. Viac informácií je dostupných na webovej stránke www.enterprise-europe-network.sk.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.