Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.3.2011)

4.4.2011

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 15.3.2011
Výber ponúk: 1.3.2011 -15.3.2011
Počet ponúk: 21
Publikoval: Tomáš Vaňo, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár

Partneri:

 • BIC Bratislava
  (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
 • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
  (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
  (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)


   C10–Výroba potravín

   20110301029
   Rakúska spoločnosť produkujúca vysokokvalitné organické potraviny hľadá distribútorov.

   20110309020
   Talianska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu organického vína a olivového oleja hľadá sprostredkovateľov (agentov, distribútorov, reprezentantov).

   20110310025
   Grécka spoločnosť špecializujúca sa na výrobu mrazeného pečiva a cesta, ponúka a hľadá obchodných sprostredkovateľov. Súčasne hľadá partnerov na recipročnú produkciu.

   C11–Výroba nápojov

   20110302016
   Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu nealkoholických nápojov, ľadových čajov a energetických nápojov hľadá agentov, obchodných zástupcov alebo distribútorov.

   20110309005
   Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu sladidiel a instantných práškových nápojov hľadá dovozcov, distribútorov, výrobcov používajúcich cukor a sladidlá. Taktiež ponúkajú vývoj a výrobu sladidiel, práškových nápojov a podobných produktov ako subdodávateľ.

   C14–Výroba odevov

   20110311032
   Grécka spoločnosť špecializujúca sa na produkciu spodnej bielizne hľadá partnerov na sprostredkovanie svojich výrobkov. Taktiež má záujem ponúknuť subdodávateľské aktivity.

   C16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

   20110303002
   Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu sudov hľadá agentov a distribútorov.

   C21–Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

   20110301035
   Belgická spoločnosť špecializujúca sa na inovatívne laserové technológie, dermatokozmetické výrobky a zdravotnícky materiál pre dermatológiu, plastickú chirurgiu a estetickú medicínu hľadá distribútorov pre komercializáciu svojich výrobkov.

   C22–Výroba výrobkov z gumy a plastu

   20110311024
   Grécka spoločnosť vyrábajúca a predávajúca plastové obalové produkty sa zaujíma o nadviazanie obchodných kontaktov.

   C25–Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

   20110304006
   Bosnianska spoločnosť špecializujúca sa na produkciu PVC a hliníkových dverí a okien, hliníkových fasád, hliníkových a oceľových balkónových a schodových zábradlí hľadá obchodných zástupcov, možnosti joint venture a subdodávok.

   C26–Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

   20110302002
   Poľská spoločnosť špecializujúca sa na produkciu elektronických zariadení pre metrológiu a softvér hľadá obchodných zástupcov.

   20110309021
   Rakúsky výrobca antén (pre široké spektrum bezdrôtových aplikácií s použitím 3D-simulácie elektromagnetického poľa), hľadá distribučných partnerov.

   C28–Výroba strojov a zariadení i. n.

   20110302007
   Poľská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu strojov a zariadení pre potravinársky priemysel a vykurovanie ponúka subdodávky elementov a strojov z nehrdzavejúcej ocele. Súčasne hľadajú distribútorov pre svoje produkty.

   E38–Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov

   20110307006
   Britská spoločnosť špecializujúca sa na recykláciu plastov chce vytvoriť joint venture s európskymi dodávateľmi všetkých druhov plastových odpadov.

   20110307005
   Britská spoločnosť špecializujúca sa na recykláciu plastov hľadá výrobcov plastov, ktorí hľadajú recyklované plasty a zaujíma sa o uzavretie dlhodobých dodávateľských kontraktov alebo dohodu o joint venture na získavanie a / alebo spracovanie ich vstupných materiálov.

   F43 – Špecializované stavebné práce

   20110315022
   Grécka spoločnosť špecializujúca sa na mechanické konštrukcie a stavebníctvo (napr. dizajn a výroba tlakových a energetických zariadení, výrobných priemyselných závodov / projektov), hľadá partnerov ponúkajúc sprostredkovateľské služby. Zaujímajú sa tiež o možnosti joint venture, recipročnej výroby a subdodávok ako aj predaj a celej alebo časti spoločnosti.

   G46–Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

   20110304007
   Taliansky distribútor kachlí, hydro-kachlí a kotlov na drevo a pelety, hľadá agentov alebo distribútorov (sprostredkovateľské služby) s možnosťou exkluzivity.

   20110314022
   Rumunská spoločnosť vystupujúca ako národný dodávateľ technológií na priemyselné značenie a kódovanie hľadá možnosti spolupráce s výrobcami rôznych druhov obalových zariadení.

   G46–Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

   20110304012
   Švédska spoločnosť dovážajúca a predávajúca ergonomické a energeticky úsporné produkty hľadá distribútorov. Spoločnosť reprezentuje jedného z vedúcich výrobcov ergonomických počítačových myší.

   H49–Pozemná doprava a doprava potrubím

   20110304021
   Bosnianska spoločnosť zaoberajúca sa prepravou, logistikou a exportom mrazených, sušených a čerstvých bobúľ a húb, hľadá obchodného sprostredkovateľa a ponúka svoje prepravné služby.

   J62–Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

   20110311019
   Grécka spoločnosť špecializujúca sa na softvérové riešenia hľadá sprostredkovateľa a taktiež partnera pre joint venture.

 •  

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.