Prihlásenie

Turecká univerzita hľadá partnerov do spoločného projektu

27.4.-27.6.2011

Turecká univerzita hľadá partnerov do spoločného projektu zameraného na posilnenie postavenia žien v spoločnosti. Kontakt spolu s projektovým návrhom získate na nasledujúcej e-mailovej adrese:

 

chromik@nadsme.sk

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.