Prihlásenie

Sprístupnenie vedy a výskumu občanom

5.5.2011

Európska komisia spustila novú webovú stránku, ktorá má slúžiť ako centrum informácií o vede a výskumných trendoch a udalostiach v celej Európe. Stránka bola vyvinutá pre projekt MASIS (Monitoring policy and research activities on Science in Society in Europe) s cieľom rozvíjať a udržiavať štrukturálne väzby a interakcie medzi vedcami,
politikmi a spoločnosťou. Viac informácií na
http://www.masis.eu/english/ alebo http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1221.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.