Prihlásenie

Agentúra pripravuje podnikateľov na nemecký, rakúsky a český trh

5.5.2011

20. apríla 2011 sa v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR uskutočnil seminár Podnikanie a zamestnanie sa v Rakúsku a Nemecku po máji 2011. Podujatie bolo určené samostatne zárobkovo činným osobám alebo spoločnostiam so sídlom na Slovensku, ktoré hľadajú možnosti rozšírenia svojich aktivít na územie Rakúska a Nemecka po máji 2011, kedy by sa mali zrušiť obmedzenia pretrvávajúce na pracovnom trhu týchto dvoch krajín.

Cieľom seminára bolo informovať účastníkov o službách siete Enterprise Europe Network a o základnom postupe platnom v Rakúsku a Nemecku v súvislosti s cezhraničným poskytovaním služieb samostatne zárobkovo činnými osobami, ako aj slovenskými spoločnosťami, ktoré tam plánujú vyslať svojich zamestnancov.

Témy seminára sa točili okolo vykonávania remeselných prác a stavebných zmlúv v Nemecku či poskytovania služieb v Rakúsku. Seminár bol doplnený 10-15 minútovými konzultáciami, medzi prednášajúcimi a účastníkmi.

Bezplatné podujatie bolo organizované Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania v rámci európskej podpornej siete a zúčastnilo na ňom 65 účastníkov zo 46 rôznych spoločností.

Na úspech tohto seminára nadväzujú dve ďalšie podujatia zamerané na cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku a Česku:

Konzultačný deň Rakúsko, 26. mája

Konzultačný deň Česko, 9. júna

V prípade záujmu o osobné konzultácie mimo podujatí je potrebné kontaktovať oddelenie služieb pre MSP, p. Tigrana Aleksanyana osobne v sídle agentúry, e-mailom na aleksanyan@nadsme.sk alebo telefonicky na 02/50 24 45 15.

O Enterprise Europe Network:

Od roku 2008 poskytuje iniciatíva Enterprise Europe Network podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Sieť združuje približne 700 organizácií, ktoré fungujú v 47 krajinách sveta. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie. Viac informácií je dostupných na webovej stránke www.enterprise-europe-network.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.