Prihlásenie

Zaujíma Vás vyše miliardový čínsky trh?

12.5.2011

 

Slovenské spoločnosti si čoraz viac uvedomujú zmeny a výzvy, ktoré prináša súčasná globalizácia. Jednou z nich je zameranie sa na rýchlo sa rozvíjajúce trhy svetového hospodárstva, vrátane Číny. Uvedomujúc si potrebu podpory adaptácie slovenských spoločností, najmä malých a stredných podnikov (MSP), na tieto nové podmienky, vydala Európska komisia dokument Small Business Act pre Európu. V ňom je okrem iného zakotvená zásada povzbudzovať a podporovať MSP tak, aby mohli ťažiť z rastúcich trhov.

Majúc na zreteli tieto imperatívy, vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania publikáciu, ktorá sa snaží priblížiť slovenskej podnikateľskej obci čínske reálie. Príručka o perspektívach podnikania v Číne bola pripravovaná v rámci programu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Ako partner celosvetovej siete Enterprise Europe Network sa agentúra okrem informačnej a konzultačnej podpory snaží i prakticky pomôcť slovenským MSP nájsť si čínskych partnerov na obchodnú a technologickú spoluprácu. Preto spoločnostiam, ktoré chcú svoje výrobky a služby zviditeľniť na medzinárodnom čínskom veľtrhu CISMEF, ponúka možnosť prenájmu bezplatného stánku, tlmočenia a stretnutia sa s tisícami potenciálnych partnerov z vyše 20 krajín sveta. Bilaterálne kooperačné podujatie s čínskymi spoločnosťami, na ktorého organizácii spolupracuje so Zastupiteľským úradom SR v Pekingu, sa uskutoční 23. septembra 2011 v meste Guangzhou. Pri tejto príležitosti agentúra takisto vydala manuál o medzinárodnej spolupráci, kde sa čitateľ okrem iného dozvie o výhodách a nevýhodách účasti na podobných kooperačných podujatiach medzinárodného rozmeru.

Spoločnosti, ktoré si nemôžu dovoliť alebo nemôžu zabezpečiť svoju účasť na predmetnom podujatí, môžu využiť ďalšiu službu vyhľadávania obchodných a technologických partnerov. Prostredníctvom bezplatných on-line databáz môžu okrem inzerovania vlastného dopytu vyhľadávať čínske firmy, ktoré ponúkajú spoluprácu v rozličných sektoroch.

Všetky informačné materiály a termíny podujatí sú dostupné na webovej stránke agentúry.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.