Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.5.2011)

17.5.2011

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 15.5.2011
Výber ponúk: 1.5.2011 -15.5.2011
Počet ponúk: 25
Publikoval:  Tomáš Vaňo, tel. 051/ 75 60 329 kontaktný formulár

Partneri:

  • BIC Bratislava
    (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
    (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
    (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)

 

A13 - Výroba odevov

20110505021
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu unikátnych a kvalitných háčkovaných doplnkov pre detské oblečenie, hľadá obchodných zástupcov, distribútorov, maloobchodníkov.

C10 – Výroba potravín

20110503009
Maďarská spoločnosť zaoberajúca sa produkciou medu a 100% citrónového džúsu hľadá agentov, zástupcov a distribútorov.

20110503010
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na produkciu, balenie a distribúciu potravín hľadá distribútorov.

 

C11 – Výroba nápojov

20110429012
Talianska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu liehu a destilátov hľadá obchodných zástupcov.

 

C15 – Výroba kože a kožených výrobkov

20110502026
Britský módny dizajnér obuvi hľadá výrobcu obuvi, ktorý by pôsobil ako subdodávateľ a vyrábal šľapky, sandáli,  plážovú obuv z gumy a plastov.

 

C17 – Výroba papiera a papierových výrobkov

20110503030
Nemecká spoločnosť vyrábajúca transferový papier pre všetky druhy tlačiarní hľadá podniky zaujímajúce sa o distribúciu ich produktov.

 

C16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20110503005
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a predaj mobilných drevených domov hľadá distribútorov.

 

C24 – Výroba a spracovanie kovov

20110504004
Španielska spoločnosť zaoberajúca sa valcovaním a rezaním hľadá partnerov pôsobiacich v oceliarskom priemysle zaoberajúcich sa valcovanými cievkami, cievkami valcovanými za studena a žiarovo pozinkovanými oceľovými cievkami.

 

C25 – Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20110504007
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kovových konštrukcií a ich častí v rámci riešení pre dekoráciu interiérov a exteriérov, svetelných reklám, hľadá obchodných zástupcov.

 

C27 – Výroba elektrických zariadení

20110503023
Britská spoločnosť vyrábajúca pokrokové navádzacie osvetľovacie systémy hľadá agentov/distribútorov. Spoločnosť podniká v oblasti verejnej dopravy, lodnej dopravy, bezpečnosti.

 

C31 – Výroba nábytku

20110504013
Malá poľská spoločnosť, výrobca vysokokvalitného čalúneného nábytku hľadá zahraničných investorov. Spoločnosť vlastní podnikateľské centrum v dobrej lokalite v jednom z najväčších miest juhozápadného Poľska. Spoločnosť ponúka celé centrum na predaj a hľadá záujemcov.

 

C32 – Iná výroba

20110503017
Česká spoločnosť zapojená do aplikácie využívania recyklovaných plastov na výrobu stavebných materiálov hľadá partnera na joint venture alebo chce predať obchodný podiel s intelektuálnymi právami investorovi.

20110505008
Poľský výrobca rebríkov hľadá distribútorov.

 

C33 – Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

20110503016
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na inštaláciu strojov a továrni ponúka svoje služby ako subdodávateľ/outsourcingový partner a zaujíma sa o subdodávateľské objednávky. Spoločnosť sa zaujíma o spoluprácu s partnermi z celého sveta.

 

E39 – Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

20110504029
Zabehnutá britská spoločnosť s 30 ročnými skúsenosťami v oblasti nakladania s odpadmi a skartovacieho priemyslu,  ponúka distribučné a montážne služby alebo zastúpenie spojené s týmto rýchlo rastúcim odvetvím.

 

H52 – Skladové a pomocné činnosti v doprave

20110502013
Česká pobočka japonskej logistickej siete špecializovanej na prepravu, skladovanie a ďalšie služby, hľadá dodávateľov biopaliva ako drevený odpad z drevárskeho priemyslu, lesná biomasa, drevná štiepka, pelety atď.

 

G46 - Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20110504023
Rumunský veľkoobchod tepelných, sanitárnych a ventilačných výrobkov a zariadení, konvenčných aj nekonvenčných, zabezpečujúci v prípade požiadania aj montáž, hľadá  obchodných zástupcov.

 

G47 – Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

20110503008
Írska spoločnosť by rada diverzifikovala svoje podnikanie a vstúpila do maloobchodného typu podnikania, ktoré by sa malo zamerať na predaj produktov na ochranu domácností/podnikov pri ohni, záplavách, výbuchoch, krádežiach a iných typoch poškodzovania. Produkty, ktoré chcú predávať môžu byť buď preventívneho charakteru alebo zaoberajú riešením následkov. Spoločnosť hľadá výrobcov takýchto produktov z Európy, ktorí by mali záujem o zastúpenie v Írsku.

20110502006
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu čerstvého ovocia a zeleniny hľadá možnosti spolupráce v rámci joint venture.

 

I55 – Ubytovanie

20110504010
Taliansky hotel špecializujúci sa na hotelové aktivity hľadá agentov a distribútorov na propagáciu svojich služieb v zahraničí.

 

L68- Činnosti v oblasti nehnuteľností

20110504008
Írska sanačná firma špecializujúca sa na ochranu nehnuteľností hľadá partnerov na uvedenie na trh mechanický systém na ochranu pred povodňami. Spoločnosť hľadá možnosti joint venture.

 

M72 – Vedecký výskum a vývoj

20110504017
Srbská spoločnosť sa špecializuje na výskum a vývoj priemyselnej elektroniky, testovacích a meracích zariadení, výrobu elektronických zariadení. Spoločnosť sa zaoberá aj poskytovaním technických služieb: projektovanie, meranie, testovanie a kontrolu zariadení vo vlastných laboratóriách. Spoločnosť hľadá obchodných sprostredkovateľov, ponúka možnosti recipročnej výroby a subdodávateľské aktivity.

 

M73 – Reklama a prieskum trhu

20110502008
Nemecká reklamná agentúra hľadá partnerov na vývoj a realizáciu intermediálneho projektu prostredníctvom joint venture alebo recipročnej výroby. Agentúra vymýšľa, vyvíja a implementuje rôzne druhy komunikačných nástrojov vo všetkých oblastiach  bez obmedzenia sa  na jedno médium a teda realizuje efektívne komunikačné schémy.

 

N82 – Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

20110503022
Britská poradenská spoločnosť ponúka kompletný servis pre obchodné poradenstvo. Špecializuje sa na vývoj obchodných koncepcií, vývoj značky, franšízing, distribúciu, predaj a akvizície. Spoločnosť hľadá maloobchodné projekty a distribútorov módnych doplnkov, kozmetiky, topánok.

Q86 – Zdravotníctvo

20110506006
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa hlavne na výrobu audiometrov, tympanometrov a lekárskych nástrojov, hľadá obchodných sprostredkovateľov, distribútorov, agentov. Spoločnosť má záujem aj o recipročnú výrobu.

 

 

 

 

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.