Prihlásenie

SEMINÁR - Legislatíva v oblasti verejného obstarávania

31.5.2011

Národná rada SR dňa 2. februára 2011 schválila novelu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"), ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. apríla 2011.

Cieľom novej právnej úpravy je:

  • celkové zlepšenie procesu verejného obstarávania,
  • celkové zníženie limitov pre určenie rozsahu zákazky so zámerom presadzovania vyšších foriem súťaží s dôslednejšou kontrolou ich priebehu,
  • zvýšenie transparentnosti vďaka rozšíreniu rozsahu povinne zverejňovanej dokumentácie (výzvy, oznámenia, ponuky, zápisnice, zmluvy, dodatky a pod.),
  • obmedzenie v súčasnosti neprehľadného zvyšovania vysúťaženej ceny zákazky zmluvnými dodatkami ich povinným zverejňovaním a zavedením cenového stropu takéhoto zvyšovania, - odstránenie možnosti vylúčenia ponuky na základe „neobvykle nízkej ceny" zavedením v širšom zmysle chápaného inštitútu „mimoriadne nízkej ponuky" vychádzajúceho zo smernice 2004/18/ES a pod.

 

Predpokladá sa zlepšenie hospodárskej súťaže a podnikateľského prostredia, pretože novela obmedzí zneužívanie nejednoznačných ustanovení zákona s cieľom manipulácie procesu verejného obstarávania a zvýši tak rovnosť šancí uchádzačov v súťaži. Predpokladaným následkom bude zvýšený počet podnikateľských subjektov so záujmom zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní, čím sa zabezpečí nielen jeho väčšia otvorenosť, dôslednejšia kontrola dodržiavania jeho priebehu, ale vďaka väčšej konkurencii aj zníženie cenovej hladiny tovarov a služieb financovaných alebo spolufinancovaných z verejných zdrojov.

 

NARMSP na danú tému bude realizovať bezplatný seminár s názvom:

"LEGISLATÍVA V OBLASTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA",

viac informácií o seminári a možnosť prihlásiť sa online nájdete: TU.

 

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.