Prihlásenie

Ponuka pre zapojenie sa do projektu EINSTEIN II na Slovensku

31.5.2011-1.1.2012

Celý názov projektu:
Expert system for an Intelligent Supply of Thermal Energy in Industry and other large scale applications / Špecializovaný systém pre inteligentnú dodávku tepelnej energie v priemysle a iných veľkoodberoch

Doba trvania:
24 mesiacov - začiatok projektu: 1.7.2010

Cieľom projektu EINSTEIN II je prispieť k rozšíreniu implementácie integrovaných energeticko-efektívnych riešení v rámci tepelnej energie v priemyselných podnikoch s vysokým dopytom tepla s nízkou a strednou teplotou a pre nepriemyselných užívateľov podobného dopytu ako sú nemocnice, obchodné centrá, veľkých kancelárske budovy, vykurovanie a chladenie sietí, atd. Projekt nadväzuje na nástroj pre tepelné energetické audity - EINSTEIN, ktorý bol vyvinutý v predchádzajúcom projekte EINSTEIN I. Tento nástroj, založený na špecializovanom softvérovom systéme, vedie užívateľa celým postupom od auditu, cez spracovanie údajov, k vypracovaniu, dizajn a kvantitatívne vyhodnotenie alternatívnych riešení. Počas trvania projektu bude vyškolený tím audítorov, ktorý na základe definovanej metodiky EINSTEIN budú vykonávať audity v podnikoch a organizáciách na Slovensku. Čo získate: V prípade zapojenia sa do projektu bude u Vás realizovaný audit, ktorého cieľom bude identifikovať potenciál úspor pri používaní tepelnej energie a návrh opatrení na zníženie nákladov na energie. Doba trvania auditu je 1 až 2 dni na mieste a vyhodnotenie a vypracovanie správy. Počas auditu bude v prípade potreby a vhodných podmienok vykonané termovízne meranie za účelom zhodnotenia stavu stavebných konštrukcií a rozvodov tepla. Čo Vás to bude stáť: Prvých 8 auditov je čiastočné dotovaných z rozpočtu projektu. Spoluúčasť auditovaného subjektu závisí od rozsahu auditu a bude dohodnutá jednotlivo. Ďalším nákladom súvisiacim s projektom bude spolupráca pri poskytovaní údajov počas auditu.

Viac informácii získate na: http://www.einstein-energy.net/

Kontakt: Ing. Tomáš Laurinc, Slovenské centrum čistejšej produkcie, laurinc@scpc.sk, 0905 281 695

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.