Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.6.2011)

17.6.2011-17.6.2012

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 17.5.2011
Výber ponúk: 1.6.2011 -15.6.2011
Počet ponúk: 31
Publikoval:  Tomáš Vaňo, tel. 051/ 75 60 329 kontaktný formulár

Partneri:

  • BIC Bratislava
    (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
    (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
    (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)

 


A1 – Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

20110601012
Talianska spoločnosť špecializujúca sa na ekologické poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, pestovanie olív, chovu zvierat, spracovanie, distribúciu a využívanie poľnohospodárskych výrobkov a hygienickú výrobu mlieka a mliečnych výrobkov, hľadá obchodného sprostredkovateľa. Majú záujem o recipročné výrobu.

C10 – Výroba potravín

20110602023
Turecká firmy špecializovaná na výrobu sezamu, džemov hľadá obchodného sprostredkovateľa.

C13 – Výroba textilu

20110602009
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu oblečenia hľadá služby obchodného zastúpenia.

C15 – Výroba kože a kožených výrobkov

20110601002
Rumunská firma špecializujúca sa na výrobu obuvi, hľadá partnerov ako zástupcov alebo distribútorov svojich produktov.

C16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20110602027
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na sadovníctvo a predaj zeleniny a ovocia produkuje ročne 650 ton drevnej štiepky z ovocných stromov. Hľadá partnera, ktorý by tento produkt predával alebo inštaloval bojler na biomasu v ich priestoroch, ktorá by mohla produkovať elektrinu.

C19 – Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov

20110602020
Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu priemyselných olejov hľadá obchodných sprostredkovateľov a ponúka možnosť subdodávok.

 

C20 – Výroba chemikálií a chemických produktov

20110603015
Britská spoločnosť vyrábajúca vysokovýkonné čistiace prostriedky na podlahy a zariadenia, hľadá distribučných partnerov operujúcich v priemyselnom, komerčnom sektore.

 

C21 – Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

20110602005
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa produkciu liečivých bylín z kvetov a bobúľ, hľadá služby obchodného zastúpenia (agentov, zástupcov, distribútorov)

20110601041
Luxemburská spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu prístrojov na tvarovanie tela hľadá distribútorov  a agentov aktívnych v medicínskom sektore.

C22 – Výroba výrobkov z gumy a plastu

20110602022
Turecká firma vyrábajúca rôzne typy nylonových tašiek, hľadá obchodného sprostredkovateľa a ponúka subdodávky.

20110602019
Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu tašiek a hĺbkotlače, hľadá obchodných sprostredkovateľov a ponúka subdodávky.

 

C24 – Výroba a spracovanie kovov

20110601005
Španielska spoločnosť venujúca sa odlievaniu, lisovaniu a zámočníckym prácam (subdodávateľské práce) sa zaujíma o možnosti joint venture, výmenu podielov a recipročnú výrobu. Hľadá taktiež distribútorov a obchodných zástupcov.

 

C26 – Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

20110513010
Tuniská spoločnosť so skúsenosťami vo výrobe elektronických kariet, montážou, inštaláciou a integráciou elektrických a elektronických komponentov hľadá možnosti subdodávok pre spoločnosti aktívne v rovnakom odvetví. 

 

C27 – Výroba elektrických zariadení

20110602002
Ruská spoločnosť špecializujúca sa na vývoj a výrobu pulzových a výkonových transformátorov, autotransformátorov, prúdových transformátorov, škrtiacich ventilov, ktoré sa používajú v napájacej jednotke, rádioelektronických zariadení, elektrické meracie prístroje, výroba elektronických zámkov používaných v systémoch riadenia prístupu, hľadá obchodných sprostredkovateľov.

20110602021
Bulharská spoločnosť hľadá joint venture partnera na budovanie malej vodnej elektrárne. Spoločnosť má všetku potrebnú dokumentáciu a povolenia na výstavbu a využitie elektrárne (celkový výkon 500 KW).

20110601028
Grécka spoločnosť špecializujúca sa na obnoviteľné zdroje (veterná a slnečná energia), hľadá partnerov, ktorým ponúka obchodné zastúpenie. Spoločnosť ponúka nasledujúce služby: licenčné procedúry, konzultačné služby, dodávku zariadení od hlavných výrobcov, inštaláciu hardvéru, prevádzku a monitorovanie elektrárne

 

C28 – Výroba strojov a zariadení

20110603011
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na dizajn a služby na poli výroby strojov hľadá partnera s cieľom ponúknuť svoje subdodávateľské služby.

20110602010
Ruský dodávateľ priemyselných a lodných zariadení ponúka obchodné zastúpenie a recipročnú produkciu.

20110603010
Rumunská spoločnosť vyrábajúca rôzne špecifické stroje hľadá partnerov pre svoje subdodávateľské služby v obore robotiky.

 

C31 – Výroba nábytku

20110601007
Talianska spoločnosť špecializujúca sa na ručnú výrobu moderných a klasických kuchýň, hľadá obchodných zástupcov.

 

C32 – Iná výroba

20110603013
Dánska vývojová a spoločnosť vyrábajúca truhly a urny z ľahkého a trvanlivého materiálu hľadá agentov.

20110602024
Turecká firma, špecializovaná na tlač, predtlačenie, výrobu valcov na hĺbkotlač,  PVC fólií a laminovanie, hľadá obchodné sprostredkovateľa.

20110601018
Britský výrobca vysokokvalitných podložiek na redukciu hluku pre bubny, hľadá distribútora. Spoločnosť taktiež vyrába podobné produkty vrátane tlmičov na bubny a protišmykové podložky pre všetky hudobné nástroje.

 

F41 – Výstavba budov

20110603009
Česká spoločnosť poskytujúca stavebné a dokončovacie práce ponúka subdodávateľské služby zahraničným partnerom.


G-45 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

20110608027
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na predaj nábytku ponúka svoje subdodávateľské a sprostredkovateľské služby pre medzinárodných výrobcov nábytku. Maďarská spoločnosť hľadá partnerov, ktorý potrebujú zastúpenie (skladovanie, distribúciu) v Maďarsku.

20110601035
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na dovoz nepotravinového tovaru hľadá sprostredkovateľov, distribútorov, exportérov, nákupcov a spoločnosti zaujímajúce sa o vývoz a distribúciu svojich výrobkov. Spoločnosť tiež hľadá partnera pre joint venture.

 

I55 – Ubytovanie

20110513011
Tuniská spoločnosť hľadá partnera na joint venture pre vytvorenie sanatória pre európskych klientov. Potrebné je vlastné imanie partnera.

 

J62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20110609047
Nemecká IT- konzultačná spoločnosť ponúka prevádzkové koncepcie pre dátové centrá a serverové miestnosti s cieľom výrazného zníženia spotreby energie. Spoločnosť hľadá dodávateľov, operátorov a konzultantov ako obchodných zástupcov a ponúka subdodávky.

20110601032
Nemecká spoločnosť aktívna vo vývoji, programovaní a predaji webového softvéru pre každodenné potreby podnikov, hľadá  partnerov pre distribúciu. Spoločnosť ponúka rôzne softvérové riešenia ako CRM (customer relationship management) a ERP (enterprise resource planning) až po komplexné softvérové riešenia. Spoločnosť ponúka štandardné ako aj na mieru šité produkty. Spoločnosť hľadá distribútorov, ktorí by mali záujem o exkluzívnu distribúciu v ich krajine.

20110601016
Slovinská spoločnosť, ktorá navrhla plne integrovaný systém na mieru šitý pre rôzne aspekty hotelového manažmentu, ponúka celé portfólio riešení pre hotely. Spoločnosť hľadá distribútorov a ponúka joint venture a subdodávateľské služby.

 

R93 – Športové, zábavné a rekreačné činnosti

20110601026
Britská spoločnosť špecializujúca sa na vývoj inovatívnych a simulačných hier pre tréningový sektor hľadá agentov.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.