Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.7.2011)

21.7.2011-21.7.2012

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 17.5.2011
Výber ponúk: 1.6.2011 -15.6.2011
Počet ponúk: 31
Publikoval:  Tomáš Vaňo, tel. 051/ 75 60 329 kontaktný formulár

Partneri:

  • BIC Bratislava
    (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
    (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
  • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
    (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)

 

 

 

 

A01 – Pestovanie plodín

20110706013

Zabehnutá nemecká spoločnosť so zameraním na kultiváciu a ochranné nástroje pre záhradkárov, hľadá partnerov pre vzájomnú spoluprácu v distribúcii a nákupe.

 

C10 – Výroba potravín

20110714037

Maďarská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu a balenie korenín, ponúka služby obchodného zastúpenia a založenie spoločného podniku. Spoločnosť ponúka a hľadá možnosti recipročnej výroby a ponúka subdodávateľské a outsourcingové služby.

 

20110713028

Srbská spoločnosť, špecializujúca na výrobu marcipánovej hmoty, hľadá zástupcov a ponúka subdodávky.

 

20110708002

Ruská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu múky a krmiva pre hydinu, ošípané a hovädzí dobytok, hľadá obchodných zástupcov.

 

20110707005

Grécka spoločnosť, špecializujúca sa na mliečne výrobky, hľadá partnerov a ponúka obchodné zastúpenie alebo logistické služby.

 

20110706020

Talianska spoločnosť, operujúca už viac ako 40 rokov v oblasti konzervovania potravín. Firma by rada investovať a expandovať na zahraničné trhy. Hľadá obchodných zástupcov (agentov, zástupcov, distribútorov). Taktiež hľadá a ponúka dopravné služby, logistiku.

 

C11 – Výroba nápojov

20110704037

Srbská spoločnosť, vyrábajúca ovocné a zeleninové džúsy, hľadá partnera pre sprostredkovateľské služby ako aj partnera, ktorý by im poskytol podporu v doprave a logistike. Firma sa tiež zaujíma o recipročnú výrobu s perspektívnym partnerom.

 

C13 – Výroba textilu

20110708026

Írska firma hľadá partnerov pre výrobu odevov vhodných pre dojčenie, konkrétne pončá, popruhy a vrchy odevov.

 

20110707038
Talianska spoločnosť operujúca textilnom sektore (výroba závesov, látok pre nábytok) ponúka svoje služby ako obchodný zástupca pre spoločnosti vyrábajúce záclony a látky, ktoré by chceli vstúpiť na taliansky trh.

 

C15 – Výroba kože a kožených výrobkov

20110707018

Španielska spoločnosť, remeselný výrobca obuvi, hľadá možnosti založenia spoločného podniku.

 

C16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20110713015

Rumunská špecializujúca sa na výrobu produktov z dreva, brikiet, sušených a hobľovaných drevených produktov a drevených domov hľadá distribútorov.

 

C17 – Výroba papiera a papierových výrobkov

20110714002

Srbská spoločnosť, špecializujúca na predaj papiera a papierových výrobkov a vyrábajúca čisté samolepiace nálepky, ponúka služby obchodného zastúpenia a ponúka možnosť založenia spoločného podniku.

 

20110706029

Turecká spoločnosť, vyrábajúca papierové poháre a taniere, hľadá obchodných zástupcov a ponúka subdodávky.

 

C20 – Výroba chemikálií a chemických produktov

20110713022

Francúzska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu chemických výrobkov pre stavebníctvo, hľadá distribútorov. Taktiež ponúkajú a hľadajú možnosti subdodávok.

 

C22 – Výroba výrobkov z gumy a plastu

20110706026

Bulharská spoločnosť, podnikajúca vo výrobe PET fliaš, ponúka na predaj časť spoločnosti.

 

C27 – Výroba elektrických zariadení

20110708031

Poľská spoločnosť, operujúca na trhu solárnych panelov, hľadá obchodných sprostredkovateľov na európskom trhu. Firma hľadá agentov a zástupcov na predaj inovatívnych nízkonákladových solárnych panelov pre ohrev vody do všetkých typov budov.

 

C31 – Výroba nábytku

20110707019

Bosnianska spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu kúpeľňového, kuchynského a kancelárskeho nábytku, hľadá služby obchodného zastúpenia alebo franchise.

 

20110705041

Portugalská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu niekoľkých druhov nábytku, hľadá obchodných zástupcov.

 

C32 – Iná výroba

20110714046

 

Skúsená a spoľahlivá maďarská spoločnosť špecializovaná vo výrobe mliečnych filtrov hľadá partnerov. Spoločnosť hľadá a ponúka služby obchodného zastúpenia

 

20110706024

Srbská spoločnosť, špecializujúca sa na výrobu peliet, hľadá distribútorov a investorov.

 

F41 – Výstavba budov

20110714017

Poľská spoločnosť sa špecializuje na výrobu fasád, okenných rámov pre budovy pre potravinársky priemysel. Základom ich aktivity je výroba, kompletizovanie a dodanie fasádnych systémov. Spoločnosť hľadá možnosti pôsobiť ako subdodávateľ.

 

G45 – Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

20110706037

Francúzska spoločnosť, špecializujúca sa na opravy vozidiel, hľadá spoločnosti, ktoré by boli schopné ich zásobovať pokrývkami na všetky druhy áut.

 

G46 – Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20110712006

Bulharská spoločnosť so skúsenosťami v obchode s diétnymi, diabetickými produktmi a zdravou výživou ( oriešky, semienka, ovsená a ryžová múka, slnečnicový olej atď.) ponúka svoje služby výrobcom a dodávateľom z európskych krajín.

 

I55 – Ubytovanie

20110714019

Srbská spoločnosť, špecializujúca sa na liečebné a rehabilitačné služby a ubytovanie, hľadá agentov a zástupcov v krajinách EÚ.

 

J61 – Telekomunikácie

20110706027

Ruská spoločnosť, špecializované v oblasti vývoja a výskumu telekomunikácií a kamerových systémov, hľadá služby obchodného zastúpenia, ponúka možnosť vytvorenia spoločného podniku, recipročnej výroby a outsourcingu.

 

M71 – Architektonické a inžinierske činnosti

20110712010

Nemecká inžinierska spoločnosť, špecializujúca sa na výstavbu, inštaláciu fotovoltaliky, inštaláciu solárnych panelov a výstavbu energeticky efektívnych budov hľadá troch skúsených inžinierov na vývoj veterných elektrárni/zásobníkov elektrickej energie (do 30KW) pre domy. Spolupráca môže byť vo forme subdodávateľských služieb alebo podielu v spoločnosti.

 

M72 – Vedecký výskum a vývoj

20110707035

Švédska biotechnologická spoločnosť, s novou vysoko citlivou technikou pre meranie abnormálneho šírenia buniek, ktorá zisťuje rakovinu rýchlejšie a lacnejšie, hľadá subdodávateľov.

 

N82 – Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

 

20110712030

Britský konzultačná spoločnosť ponúka svoje služby ako predajca stavebných výrobkov pre európske firmy.

 

20110705039

Britská spoločnosť ponúka služby obchodného zastúpenia ako agent alebo distribútor pre všetky druhy produktov. Ponúka svoje služby a hľadá firmy, ktoré by chceli presunúť svoje aktivity formou outsourcingu alebo subdodávok. Spoločnosť taktiež ponúka zásobovacie služby.

 

P85 – Vzdelávanie

20110705037

Jediná škótska „Out of Classroom“ škola anglického jazyka hľadá možnosti spoločného podniku, s cieľom ponúknuť ich študentom zážitkový a kultúrny element do ich výučby jazyka. Taktiež hľadajú agentov s cieľom podporiť ich koncept  a kurzy pre podnikateľský a verejný sektor.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.