Prihlásenie

Slovenské spoločnosti môžu skúšať čínsky trh už len rok

28.7.2011

Reprezentačná kancelária v Čína bola doteraz najschodnejším riešením pre zahraničné firmy, ktoré chceli vyskúšať podnikanie v najľudnatejšej krajine. Po novom sa sprísnili podmienky na prevádzkovanie tejto právnej formy podnikania, ktorá môže realizovať len obmedzené množstvo oprávnených aktivít a zahraničné spoločnosti sú tak viac motivovaní k zakladaniu spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.). Podľa čínskych oficiálnych zdrojov čínska s.r.o. poskytuje väčšiu formu flexibility pri obchodnej pôsobnosti, zamestnávaní cudzincov a čínskych pracovníkov, ako aj daňovej optimalizácii. Aktuálne zmeny prijaté čínskou vládou odráža tabuľka, ktorej autorom je Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu.

Národná agentúra ako partner celosvetovej siete Enteprise Europe Network odporúča slovenským spoločnostiam aktívne využívať okrem informačného a konzultačného servisu aj ďalšie bezplatné služby smerom na čínsky trh:

  • organizácia a spoluorganizácia školení, seminárov a konferencií na témy týkajúce sa internacionalizácie

Najbližšie organizujeme: Interkultúrny tréning zameraný na Čínu, 9.9.2011, Bratislava

  • príprava a tlač odborných informačných materiálov (letáky, brožúry, konferenčný zborník Perspektívy podnikania v Číne)

Aktuálne: Zborník z vedecko-podnikateľskej konferencie Perspektívy podnikania v Číne: pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na čínsky trh

  • vyhľadávanie výrobných, obchodných, technologických a projektových partnerov prostredníctvom databáz celosvetovej podpornej siete Enterprise Europe Network (BCD, BBS, RTD)
  • podpora účasti slovenských malých a stredných podnikateľov  na kooperačných podujatiach organizovaných najmä na medzinárodných veľtrhoch a výstavách

Najbližšie organizujeme: Kooperačné podujatie slovenských a čínskych spoločností  v rámci Medzinárodného veľtrhu malého a stredného podnikania  CISMEF v Guangzhou, Čína, 23.9.2011

Podrobnejšie informácie o jednotlivých službách nájdete na webovej stránke Enterprise Europe Network.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.