Prihlásenie

SARIO partnerom Enterprise Europe Network

10.7.2008

9. júla 2008 sa SARIO stala partnerom Enterprise Europe Network (EEN), celoeurópskej siete podpory malých a stredných podnikov v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. EEN je iniciatíva Európskej komisie združujúca vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách. EEN pôsobí od februára 2008. SARIO ako agentúra Ministerstva hospodárstva SR poskytuje svoje služby malým a stredným podnikom najmä pri exporte na perspektívne trhy, nachádzaní obchodných partnerov, ako aj pri cezhraničných investíciách. Úloha SARIO však nie je obmedzená len na malé a stredné podniky ale zahŕňa podporu biznisu, investičného a exportného prostredia všeobecne. Práve spoluprácou so strategickými investormi a globálnymi exportérmi SARIO vytvára príležitosti rastu pre malé a stredné podniky a to ich integráciou do dodávateľských reťazcov nadnárodných spoločností.

Prienik činnosti SARIO a EEN je v okruhoch služieb podpora spolupráce firiem a internacionalizačné služby, inovácie a transfer know-how a technológií a podpora účasti firiem v 7. rámcovom programe Európskych spoločenstiev pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity.

Viac informácií: http://www.sario.sk/?novinky&novinka=580

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.