Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-31.7.2011)

10.8.2011

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 8. 8. 2011
Výber ponúk: 15.7.2011 -31.7.2011
Počet ponúk: 111
Publikoval: Olga Némethova, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár

Partneri:

    * BIC Bratislava
      (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
    * Slovenská obchodná a priemyselná komora
      (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
    * Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov
      (Renáta Radvanská, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár)

 

A1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
20110715009

Turecký producent olív hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110715034

Rumunský výrobca sena a slamy hľadá importérov a distribútorov.

 

20110718018

Ruský výrobca poľnohospodárskych produktov hľadá partnerov pre expanziu. Tiež ponúka paušálne investície, obchodné služby alebo vzájomne výhodné reciprócie.

 

A3 Rybolov a akvakultúra

20110726002

Turecká spoločnosť so zameraním na rybacie produkty a tovar hľadá partnerov pre lokálny predaj rybích produktov.

 

B8 Iná ťažba a dobývanie

20110727024

Rumunská firma špecializujúca sa v stavbe priemyselných, cestných, mostných konštrukciách hľadá obchodných agentov a distributórov.

 

20110727019

Rumunská firma z oblasti ťažby  materiálov pre výstavbu ciest a diaľníc hľadá obchodných sprostredkovateľov.

 

20110725014

Turecká firma v oblasti ťažby nerastných surovín ponúka svoje know-how a skúsenosti s geolokáciou, prieskumami a samotnou ťažbou. Hľadá možnosť technickej kooperácie.

 

 

20110720032

Britský dodávateľ internetovej aplikácie pre telemetriu a kontrolu  hľadá obchodníkov -m systémových integrátorov  a distribútorov zariadení.

 

C10 Výroba potravín

20110719022

Turecký výrobca korenín a prísad hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110715014

Srbský výrobca mlynárskych výrobkov a spracovateľ sójových bôbov a pšenice sa zaujíma o dlhodobé joint venture spolupráce v oblasti nových technológií pre spracovanie a produkciu poľnohospodárskych produktov. Tiež hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110722015

Taliansky výrobca sicílskych vín hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110721010

Ruský producent jedlej soli hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110720011

Španielsky výrobca mrazených hotových jedál a potravín hľadá distribútorov a agentov.

 

20110715032

Taliansky producent výrobkov z čerstvého a plesnivého syra hľadá agentov.

 

20110721067

Ruský spracovávateľ rybích produktov hľadá obchodných sprostredkovateľov.

 

C11 Výroba nápojov

20110524020

Grécky výrobca čokoládových nápojov hľadá partnera pre obchodnú činnosť.

 

20110725026

Taliansky výrobca a distribútor vína hľadá obchodné zastúpenie.

 

C13 Výroba textilu

20110720018

Poľský výrobca výrobkov pre nábytok a čalúnenie hľadá výrobcov nábytku, dopravné spoločnosti, kiná, divadlá a hotely.

 

C14 Výroba odevov

20110726001

Grécke firma ponúka možnosť frančízy jej produktov - detské oblečenie.

 

20110718024

Ruský výrobca pracovných uniforiem a šatstva hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110718006

Textilná firma zo Srbska hľadá partnerov pre kooperáciu, prepravu a logistiku.

 

C15 Výroba kože a kožených výrobkov

20110721055

Ruský výrobca jazdeckých, poľnohospodárskych a špeciálnych vybavení pre psov a iné zvieratá hľadá partnerov pre joint venture.

 

20110727003

Litovský výrobca kožených tašiek a kabeliek pre pánov a dámy hľadá obchodných sprostredkovateľov a ponúka subkontrakting pre výrobu tašiek.

 

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20110719025

Turecký výrobca rakiev ponúka subkontrakty.

 

20110720005

Ruský výrobca drevených konštrukcií hľadá obchodné zastúpenie a ponúka možnosť subdodávok.

 

C17 Výroba papiera a papierových výrobkov

20110727021

Srbská firma vyrábajúca papierenské produkty (toaletný papier, utierky, ...) hľadá distribútorov a taktiež sa zaujíma o dodávky surovín.

 

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20110721023

Španielsky výrobca gélových špongií hľadá distribútorov v oblasti zdravotníckych zariadení, hygieny a kozmetiky.

 

20110721015

Turecký výrobca domácich a priemyselných čističov hľadá distribútorov.

 

C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

20110720002

Ruský producent jemných kontaktných šošoviek hľadá obchodné zastúpenie.

 

C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20110727014

Turecká firma špecializujúca sa na výrobu rohových profilov, keramických injektáže, vane, schodiská, šatníky hľadá partnerov pre distribúciu svojich produktov.

 

C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
20110721014

Ruský výrobca tehál hľadá obchodné zastúpenie.

 

C25 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

20110726039

Talianska firma špecializujúca sa na výrobu výrobného a skladového systému hľadá lokálnych distribútorov.

 

20110726020

Rumunská firma v obore  kovových konštrukcií hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110725002

Rumunský výrobca zariadení pre elektrické svietidlá a kovové štruktúry ponúka vlastné obchodné služby ako distribútor/reprezentant.

 

20110721039

Ruský výrobca zariadení pre hydinársky priemysel hľadá obchodné zastúpenie a partnerov pre expanziu.

 

20110719031

Turecký výrobca tlakových regulátorov, optimátorov, strihacích a lisovacích zariadení hľadá distribútorov.

 

20110719023

Turecký výrobca tlmičov a spojovacích elementov pre stroje a automobilový priemysel hľadá distribútorov.

 

20110718007

Talianská firma zaoberajúca sa leštením, laserovým gravírovaním a skladaním foriem pre plasty hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110715031

Taliansky výrobca nožov a čepelí z chirurgickej ocele a titanu hľadá distribútorov a agentov.

 

20110722016

Poľský spracovávateľ kovov ponúka možnosť subdodávok pre firmy z EÚ.

 

C26 Výroba elektrických zariadení

20110728034

Poľská spoločnosť z oblasti foto a video zariadení hľadá obchodného partnera, ktorý by sa stal distribútorom. Spoločnosť ponúka aj možnosť subkontraktingu.

 

20110728007

Španielska firma špecializujúca sa na produkty pre upevnenie a a ochranu elektrických vedení a káblov  hľadá distribútorov.

 

C27 Výroba strojov a zariadení i. n.

20110715039

Srbský výrobca elektrických ohrievačov vody hľadá dodávateľov surovín a obchodné zastúpenie.

20110719028

Turecký dodávateľ svietiacej techniky a produktov hľadá distribútorov.

 

20110726018

Rumunská firma v obore meracích prístrojov hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110721038

Ruský dodávateľ ventilačných riešení a vzduchotechniky hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110721030

Ruský výrobca zdravotníckej techniky a  ultrazvukových zariadení pre automobilový a iný priemysel hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110720006

Ruský predajca vykurovacích systémov, sanitárnych  produktov a ventilačných riešení ponúka obchodné služby.

 

20110719027

Turecký výrobca kuchynských výrobkov hľadá dodávateľov v oblasti výroby držiakov na hrnce a temperované sklenené poklopy pre hrnce.

 

20110726037

Nemecký výrobca kabelových systémov pre kozmický priemysel ponúka možnosť subdodávok, joint venture a zároveň hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110721068

Ruský výrobca nevýbušných a bežných priemyselných prostriedkov hľadá obchodných sprostredkovateľov.

 

20110721011

Španielsky výrobca manipulačnej techniky hľadá distribútorov.

 

20110718032

Ruský výrobca ultrazvukových zariadení hľadá sprostredkovateľov a partnerov pre recipročné obchody a joint venture.

 

20110725013

Taliansky výrobca vysoko precíznych častí pre odvetvie kuchynských príborov, hodinárstva, očnej techniky a iné, hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110726007

Rumunský producent zariadení pre olejové rafinérie, chemický i petrochemický priemysel a elektrárne hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110725025

Britský výrobca a dodávateľ spaľovacích zariadení pre odpad, hlavne pre živočíšny odpad, hľadá distribútorov a obchodných agentov v celej Európe.

 

C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

20110721061

Ruský výrobca tesniacich prostriedkov pre automobilové sklo hľadá obchodných sprostredkovateľov.

 

20110715001

Turecká firma v oblasti marketingu automobilových komponentov hľadá partnerov pre outsourcing ich automobilových komponentov.

 

20110719009

Nemecký výrobca a distribútor zdravotníckych zariadení pre deti i dospelých hľadá partnerov pre joint venture alebo na prevzatie spoločnosti.

 

20110718033

Ruský výrobca plastových kontajnerov, tankerov, túb, paliet hľadá sprostredkovateľov.

 

C31 Výroba nábytku

20110718027

Ruský výrobca nábytku hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110715027

Taliansky výrobca drevených stoličiek a nábytku pre dom i záhradu hľadá distribútorov.

 

20110719026

Turecký výrobca nábytku hľadá obchodných zástupcov a sprostredkovateľov.

 

20110718003

Turecký výrobca nábytku ponúka možnosť subdodávok a recipročnej produkcie.

 

C32 Iná výroba

20110720022

Nemecký výrobca a distribútor rádio modelov a zariadení hľadá obchodných zástupcov.

 

20110728002

Turecká firma špecializujúca sa na výrobu ortopedických výrobkov hľadá obchodných sprostredkovateľov pre svoju expanziu. Spoločnosť zároveň ponúka možnosť subdodávok.

 

20110720009

Ruský výrobca predmiešaného betónu, malty a iných stavebných produktov hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110720004

Ruský výrobca dlažieb a dekoratívneho betónu hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110718028

Ruský dodávateľ ultraľahkých panelov hľadá obchodné zastúpenie.

 

C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

20110726048

Rumunská firma špecializujúca sa na inštaláciu priemyselných strojov a zariadení ponúka svoje obchodné sprostredkovateľské služby.

 

E36 Zber, úprava a dodávka vody

20110725024

Britská firma v odbore vodných púmp hľadá obchodných partnerov po celej Európe.

 

20110720016

Francúzsky dodávateľ riešení pre úsporu spotreby vody a energie hľadá distribútorov.

 

F41 Výstavba budov

20110721013

Ruský dodávateľ chatových stavieb, domov a priemyselných stavieb založených na SIP technológií hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110719030

Rumunský dodávateľ konštrukčných prác pre interiérové dekorácie ponúka svoje služby pre subdodávky.

 

F43 Špecializované stavebné práce

20110715036

Srbský producent rezaného a izolačného skla hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110721003

Ruský dodávateľ betónových produktov pre konštrukcie -interiérové i exteriérové, hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110725019

Taliansky dodávateľ technologických systémov hľadá obchodné zastúpenie pre región Severnej Afriky, Východnej Európy.

 

20110721035

Poľský dodávateľ oceľových konštrukcií, kameňa a kompozitov opracovaných technológiou vodnej trysky ponúka svoje služby.

 

20110720003

Ruský dodávateľ tepelnej a zvukovej izolácie pre budovy, tepelné systémy a iné potrubia a rozvody hľadá obchodné zastúpenie a ponúka možnosť subdodávok.

 

G45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

20110721056

Turecký výrobca autobusových zastávok hľadá distribútorov.

 

20110727010

Srbský veľkopredajca industriálnych a motorových olejov hľadá záujemcov o joint venture, frančízu alebo sprostredkovateľov.

 

20110721059

Ruský veľkopredajca automobilových dielov, generátorov a štartérov hľadá obchodných sprostredkovateľov.

 

G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20110726042

Rumunská firma špecializujúca sa na inštaláciu priemyselných strojov a zariadení ponúka svoje obchodné sprostredkovateľské služby.

 

20110718008

Srbská prepravná a distribučná spoločnosť hľadá partnerov pre medzinárodnú dopravu. Ponúka im veľkopredaj surového dreva, kovov, cementu a join venture dohody.

 

20110725009

Poľský predajca baliaceho, stavebného materiálu ponúka obchodné zastúpenie.

 

20110726029

Česká firma hľadá distribútorov a partnerov pre svoje produkty z nano materiálov - textil s antibakteriálnym a antiplesňovým efektom.

 

20110728024

Macedónska spoločnosť špecializujúca sa na produkciu kvalitného vínneho a stolového hrozna hľadá importérov, ktorí by ju zastupovali v ich krajine.

 

20110721016

Ruský dodávateľ počítačových zariadení hľadá dodávateľov z EÚ krajín a ponúka svoje obchodné služby pre producentov GSM alarmových systémov.

 

20110715008

Ruský dodávateľ komplexných dodávok elektrických zariadení ponúka svoje obchodné služby.

 

20110617014

Rumunský distribútor PVC profilov, hliníkových profilov a roliek ponúka svoje služby ako distribútor pre zahraničné spoločnosti.

 

20110725022

Francúzsky výrobca medicínskej a diagnostickej techniky a materiálov (tehotenské testy, kondómy, termometre,...) hľadá distribútorov.

 

20110721040

Ruský veľkopredajca ortopedických produktov (vankúše, matrace,...) hľadá obchodné zastúpenie.

 

G47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

20110726026

Česká firma hľadá distribútorov a partnerov pre svoje produkty z nanomateriálov - voduodpudivé vlastnosti

 

20110726024

Česká firma hľadá distribútorov a partnerov pre svoje produkty z nanomateriálov - aditíva pre palivá a lubrikanty pre redukciu spotreby a emisí.

 

20110726027

Poľský veľkoobchodník so záhradníckym a lesným vybavením a nástrojmi ponúka obchodné služby - agent, reprezentant, distribútor.

 

20110722026

Chorvátska účtovná spoločnosť, vlastniaca obchody s dámskym a pánskym šatstvom ponúka možnosť joint venture.

 

20110726023

Poľská firma ponúka distribúciu pre partnerské produkty a subkontrakčné obchody.

 

20110720012

Ruský predajca hračiek ponúka svoje obchodné zastúpenie pre dodávateľov z EÚ.

 

20110715012

Francúzsky veľkopredajca pneumatík hľadá obchodné zastúpenie.

 

I56  Činnosti reštaurácií a pohostinstiev

20110722003

Slovenský distribútor hlbokomrazených dezertov z Francúzska hľada distributórov po celom svete.

 

J58 Nakladateľské činnosti

20110721049

Tlačiarenská spoločnosť hľadá sprostredkovateľov pre svoje služby a ponúka outsourcingové aktivity pre partnerov.

 

20110726021

Poľská IT firma ponúka implementáciu svojich softvérových riešení.

 

J60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie

20110721046

Ruská firma v oblasti IP telefónov, IVR a hlasových služieb cez internet hľadá partnerov.

 

 

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
20110727032

Rumunská softvérová spoločnosť so skúsenosťami v oblasti medicíny a laboratórií hľadá joint venture a recipročné obchody pre spoluprácu na softvérových projektoch a vývoji IT riešení.

 

20110720024

Poľský vývojár virtuálnej reality - 2D a 3D vizualizácií a animácií hľadá subkontraktorov.

 

20110715004

Poľský dodávateľ internetových služieb hľadá obchodných partnerov.

 

20110722024

Irska firma v oblasti tvorby aplikácií pre sociálne média hľadá obchodné zastúpenie.

 

20110726004

Bulharská softvérová spoločnosť hľadá partnerov pre joint venture, subdodávky a outsourcing aktivít.

 

20110721034

Ruská softvérová spoločnosť hľadá obchodné zastúpenie pre svoje automatické kontrolné a bezkontaktné systémy pre čerpacie stanice.

 

M69 Právne a účtovnícke činnosti

20110727001

Litovská právnická kancelária ponúka sprostredkovateľské služby v oblasti právneho zastupovania.

 

P85 Vzdelávanie
20110727029

Izraelská firma, ktorá vyvinula kreatívnu kartovú hru založenú na základe biblioterapie hľadá obchodných zástupcov a distribútorov.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.