Prihlásenie

Výber projektových partnerstiev FP7 - august 2011 - Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do projektových partnerstiev v oblasti výskumu a vývoja z rôznych oblastí.

26.8.2011-30.3.2012

Zdroj: Projektové partnerstvá august 2011

Dátum vydania 26.8.2011
Výber ponúk: 1.8.2011 -26.8.2011
Počet ponúk: 37
Publikoval:  Tomáš Vaňo, tel. 051/ 75 60 329 kontaktný formulár

 

P/11/8/1
Predloženie projektov v rámci výzvy informačné a komunikačné technológie

 Bavorská univerzita hľadá malé a stredné podniky na predloženie projektov v rámci výzvy informačné a komunikačné technológie.
Profil hľadaných priemyselných partnerov:
- malé a stredné podniky ako užívatelia vo fáze realizácie
- poskytovatelia internetových a softvérových služieb
Uzávierka 31.10.2011

P/11/8/2
Výzva zameraná na diagnostiku infekčných ochorení u ľudí

Britské malé a stredné podniky hľadajú dvoch partnerov v rámci projektu Zdravie-2012-inovácia2 ako možnosti vytvorenia konzorcia pre návrh projektu na vytvorenie diagnostického systému tuberkulózy založeného na detekcii prchavých látok v dychu.
Termín pre vyhľadávanie partnerov: 10/9/2011

P/11/8/3
Predloženie projektov v rámci výzvy informačné a komunikačné technológie

Ruská spoločnosť pracujúca v odvetví informačných a komunikačných technológií sa zaujíma o participáciu v FP7 a hľadá spoločné konzorcium pre predkladanie návrhov na základe výzvy:
- Energia 2012.2.3.1: Inovatívny systém veterných konverzií (10-20 MW) pre použitie na mori
- Uzávierka: 25.10.2011
- Energia .2012.2.3-2: Demonštrácia inovatívnych návrhov na zníženie únavy zaťaženia a zlepšenie spoľahlivosti multimegawattových turbín.
- Uzávierka: 8.3.2012

P/11/8/4
Predloženie projektov v rámci výzvy nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie

Nemecké výskumné centrum s rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti biokompatibilné povlaky a nátery vlhkosti pre flexibilné inteligentné implantáty by radi vytvorili konzorcium za účelom predloženia návrhu v rámci výzvy nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie NNP.2012.2.2-1: biomateriály pre lepší výkon lekárskych implantátov.
Možné konzorcium by malo zahŕňať organizácie pôsobiace v oblasti zdravotníckych pomôcok (napr. inteligentné implantáty alebo iné implantáty) a malé a stredné podniky či veľké spoločnosti, ktoré distribuujú inteligentné alebo konvenčné implantáty.
Uzávierka: 8.11.2011

P/11/8/5
Talianska spoločnosť – infraštruktúra a kultúrne dedičstvo

Národná univerzita Taurida rozvíja výskum v oblasti archeológie a výskumu múzea. Univerzita by sa rada pripojila ku konzorciu.

P/11/08/6
Spolupráca v projekte FP7 - Zdravie

Ruská ITC spoločnosť má záujem o spoluprácu v rámci programu FP7 a hľadá konzorcium pre spoločné podávanie návrhov k výzve ZDRAVIE:2012.2. 1.2- 1: Systémy medicíny: MSP (Malé a stredné podniky) – výskum zameraný na použitie biologických systémov s prístupom k riešeniu zdravotníckych a klinických potrieb.
Uzávierka 04/10/2011

P/11/08/7
Spolupráca v oblasti nekonvenčných technológii, neurobiologický inšpirované systémy, mozog a s ním súvisiace choroby

Jedna z ruských ITC spoločnosti má záujem o spoluprácu v rámci programu FP7 a hľadá konzorcium pre spoločné podávanie návrhov k jednej z nasledovných výziev:
1, ICT-2011 9.6: FET Proaktívny: Nekonvenčné výpočty;
2, ICT-2011 9.11: FET Proaktívny: Neuro – Biologický inšpirované systémy;
Uzávierka 15/9/2012
3, FP7-ZDRAVIE-2012-INOVÁCIE-2.2.1 Mozog a s ním súvisiace choroby
Uzávierka 08/01/2012

P/11/08/8
Posudky v oblasti bio – ekonomiky a vidieckych stratégii

Spoločnosť v Škótsku ponúkajúca posudky v oblasti bio – ekonomiky a vidieckych stratégii, má záujem o zapojenie sa do projektov v rámci KBBE.2012.1.3-01 Vývoj a hodnotenie vedeckých metodík pre nákladovo efektívny, rizikovo založený veterinárny dohľad.
KBBE (Knowledge Based Bio-Economy) – Znalostná bio-ekonomika
Uzávierka: 15.11.2011

P/11/08/9
Spolupráca v projekte FP7 - Vývoj voči metanolu odolných enzýmov

Izraelská MSP spoločnosť hľadá partnerov pre výskum v rámci projektu FP7 s cieľom ďalšieho vývoja voči metanolu odolných enzýmov s vysokou a stabilnou katalickou aktivitou pri výrobe bionafty z nízko-kvalitných surovín. Daná spoločnosť hľadá firmy alebo ústavy zamerané na výskum a vývoj, ktoré majú skúsenosti v oblasti výroby bioetanolu z linocelulózy produkované z celulóz a využívania biomasy rias na výrobu bioetanolu a bioplynu.
Uzávierka: 25/10/2011

P/11/08/10
Spolupráca v projekte FP7 - Biopalivá z mikrorias, alebo makrorias

Ruská ITC spoločnosť má záujem o spoluprácu v rámci programu FP7 a hľadá konzorcium pre spoločné predkladanie návrhov k výzve ENERGIE:2012.3.2.1: Biopalivá z mikrorias, alebo z makrorias.
Uzávierka 25/10/2011

P/11/8/11
Zdravie 2012 výzva v oblasti regeneratívnej medicíny pre vizuálny povrch.

Katalánske výskumné centrum má záujem nájsť partnerov pre FP7 (siedmy rámcový program) - Zdravie 2012 výzva v oblasti regeneratívnej medicíny pre vizuálny povrch.

P/11/8/12
Životné prostredie, zber dát a štandardizácia

Taurida - národná univerzita má záujem o konzorcium. Univerzita má skúsenosti v FP7 (siedmy rámcový program) a zručnosti v oblasti skúmania životného prostredia, zberu dát a štandardizácie.

P/11/8/13
Výzvy - Pozemná doprava a zelený automobil

Turecká spoločnosť zaoberajúca sa automobilovým a obranným priemyslom so skúsenosťami v FP7 by sa chcela stať partnerom v nasledujúcich výzvach:
- Pozemná doprava
- Zelený automobil
Okrem toho, že sú pripravený reagovať na akékoľvek výzvy, kde môžu poskytovať svoje odborné znalosti v oblasti strojárstva, dizajnu a prototyp služby v automobilovom priemysle. V neposlednom rade majú tiež záujem o materiálový výskum na vývoji nových dielov pre automobilový priemysel. Spoločnosť je partnerom európskeho automobilového výskumu partnerov asociácie a úspešne dokončila viac než 100 projektov, a to najmä v automobilovom priemysle pre miestnych a medzinárodných dodávateľov. Spoločnosť má v súčasnosti prebiehajúci projekt v rámci FP7.

P/11/8/14
Rôzne výzvy FP7 (7. rámcový program)

Katalánske centrum informačných a komunikačných technológií má záujem o účasť v rôznych výzvach FP7

P/11/8/15
Životné prostredie

Katalánsky klient má záujem nájsť partnerov pre výzvu životné prostredie FP7 (7. rámcový program).

P/11/8/16

Česká spoločnosť Ekotoxa, s.r.o. hľadá partnera v rámci svojho oboru: odborné štúdie, analýzy terénu, plánovanie v oblasti vôd, ktorá je zameraná na boj proti erózií a technickú podporu environmentálnych technológií.

P/11/8/17
Výzva Zdravie 2012.1.4-3

Talianska univerzita lekárskej fakulty Parma – kardiochirurgické oddelenie, ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, operácií srdca, mimotelový obeh a ventrikulárna pomoc prístrojov, liečba kmeňových buniek pre srdcové ochorenia, perkutánny prístup k hlavným chorobám aorty a aortálnej chlopne, má záujem podieľať sa na výzve Zdravie 2012.1.4-3. :inovačná stratégia pre prenesenie kmeňových buniek na báze terapii v regeneratívnej medicíne.
Uzávierka: 4.10.2011

P/11/8/18
Partner pre európske výskumné projekty v oblasti dopravy, globálnej komunikácií, energie

Nemecká spoločnosť, ktorá vyvinula senzor na meranie oboch skalárnych a vektorových komponentov a ktorý umožňuje vyhľadávanie v horizontálnom a vertikálnom rozlíšení, hľadá partnera alebo koordinátora pre účasť v európskych výskumných projektoch. Spoločnosť vykonáva výskumy v rôznych oblastiach (doprava, globálna komunikácia, energia) a má skúsenosti na medzinárodnej spolupráci, no doteraz ešte nie na európskych projektoch.

P/11/8/19
FP7-oblasť zdravotníctva

Škótska spoločnosť Onorach má záujem spolupracovať v FP7 (siedmy rámcový program)oblasť zdravotníctva. Onorach, s.r.o. má dobré skúsenosti s FP7. Ich hlavným zameraním je klinické hodnotenie, ponúka kompletné služby z klinického sledovania a protokolu návrhu až po lekársku písomnú správu, zabezpečenie kvality a štatistiky.

P/11/8/20

Talianska nemocnica má záujem nájsť partnerov v oblasti Zdravie FP7.

P/11/8/21
Spolupráca v projekte FP7 – Zdravie

Katalánske výskumné centrum má záujem nájsť partnerov pre projekt FP7 – ZDRAVIE 2012 v oblasti regulácie T–lymfocytov.

P/11/8/22
Spolupráca v projekte FP7 – EUREKA, Eurostars

Turecká spoločnosť s vysokou skúsenosťou v oblasti RFID (Radio Frequency Identification) technológií a medzinárodnou spoluprácou v tejto oblasti, má záujem o spoluprácu v rámci projektu FP7 výzva EUREKA/EUROSTARS.

P/11/8/23
Spolupráca v projekte FP7 – Infraštruktúra

Laboratórium talianskej univerzity pôsobiace v oblasti zariadení, materiálov a techniky pre zabezpečenie múzijných zbierok a ich výstav, zaoberajúce sa technológiou pre zachovanie a obnovu paleontológie a archeologického dedičstva, hľadá partnerov alebo koordinátora pre spoluprácu vo výskumnom projekte FP7 – INRAŠTRUKTÚRA - 2012 – 1.

P/11/8/24
Spolupráca v projekte FP7 – Inteligentný informačný manažment, Technoógiou podporené učenie

Člen veľkej priemyselnej skupiny s odbornými znalosťami v oblasti obrany/bezpečnosti a médií zameraná na zdravotný a finančný sektor hľadá partnerov na začatie výskumných a vývojových projektov v ICT – sofware pre textové analytiky/ vývoj algoritmov v oblasti sémantickej analýzy. Má záujem o zapojenie sa do projektov v rámci nasledovných výziev:
- ICT 2011 4.4 Inteligentný informačný manažment
- ICT 2011 8.1 Technológiou podporené učenie.
Uzávierka:17.1.2012

P/11/8/25
Spolupráca v projekte FP7 – Veľmi pokročilé nanoelektronické komponenty

Spoločnosť ponúkajúca odborné znalosti v oblasti zabudovaných programovateľných logických technológií a zabudovaných pamäťových technológií, so skúsenosťou v oblasti výskumu a vývoja systémov financovania má záujem o spoluprácu v projekte FP7 ICT – 2011.3.1 Veľmi pokročilé nanoektronické komponenty: dizajn, technika, technológie, vyrobiteľnosť.
Uzávierka 17/01/2012

P/11/8/26
Spolupráca v projekte FP7 – Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie

Kórejská spoločnosť vyrábajúca sériu „Neomond“(Nano – diamond ultra rozptýlená tekutina), ktorá predstavuje materiál používaný pri galvanickom pokovovaní, pri výrobe mazacích látok, farebných prísad, dodávke liekov, kapsúl na leštenie, priemyselných výrobkov v oblasti tepelného žiarenia, polymérov, má záujem o spoluprácu v rámci tém súvisiacich s NMP 7FP (Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie.

P/11/8/27
MSP alebo LE spoločnosť, ktorá prevádzkuje alebo vlastní cementáreň

Spoločnosť pôsobiaca na východe Anglicka bude predkladať návrh na výskum pre výzvu MSP s platnosťou na 6 decembra 2011. Z tohto dôvodu hľadá MSP alebo LE spoločnosť (nie UK), ktorá vlastní alebo prevádzkuje cementáreň. Úlohou bude pôsobiť ako potenciálny konečný užívateľ, ktorý bude zapojený do pokusov a demonštrácie technológií. Predpokladaná doba trvania projektu je 2 roky.
Uzávierka16/09/2011

P/11/8/28
Projekt v rámci FP7 – KBBE 2012.1.3 výzva – 04 Optimalizované reprodukčné systémy suchozemských hospodárskych zvierat

Francúzsky výskumný ústav hľadá MSP k vytvoreniu projektu v rámci FP7 KBBE.2012.1.3 výzva – 04 Optimalizované reprodukčné systémy a/alebo technológie suchozemských hospodárskych zvierat. Cieľom projektu je štúdium plodnosti a príčin znižovania plodnosti u dojníc.
KBBE – Knowledge based bio-economy
Uzávierka15/11/2011

P/11/8/29
Ponuka odborných znalostí pre FP7 KBBE.2012.3.3-01 Prekonávanie prekážok pre inovácie v oblasti priemyselných biotechnológii v Európe

Centrum pre výskum a vývoj tureckej univerzity EGE (EBILTEM) ponúka svoje odborné znalosti k téme v rámci FP7 KBBE.2012.3.3-01 Prekonávanie prekážok pre inovácie v oblasti priemyselných biotechnológii v Európe. Za týmto účelom hľadajú inštitúcie pôsobiace v danej oblasti v rámci FP7.
KBBE – Knowledge based bio-economy
Uzávierka: 15.11.2011

P/11/8/30
Hľadá sa konzorcium pre FP7-SEC-2012.4.2-1: Umiestnenie a načasovanie nástrojov pre zaistenie bezpečnosti majetku a sledovanie stopy spolu s pracovníkom bezpečnosti v bezpečnom prostredí.

Francúzsky MSP špecializovaný na GIS (Geographyc information system) obchodné a aplikačné služby, GIS výskum a vývoj hľadá konzorcium ako partnera pre tieto témy:
-FP7-SEC-2012.4.2-1: Umiestnenie a načasovanie nástrojov pre zaistenie bezpečnosti majetku a sledovanie stopy spolu s pracovníkom bezpečnosti v bezpečnom prostredí.
SEC – Security call
Uzávierka:23.11.2011

P/11/8/31
Katalánsky subjekt hľadá partnerov pre FP7-NMP výzva 2012. Názov projektu, o ktorý majú záujem je „Fotokatalická premena CO2 na uhľovodikové palivá.
Uzávierka 30/09/2011

P/11/8/32
Hľadá sa partner pre výzvu KBBE.2012.2.3-03: Automatizácia systémov balenia potravín

Výskumné centrum sídliace v Anglicku vytvára návrh a konzorcium s cieľom reagovať na tému KBBE.2012.2.3-03: Automatizácia systémov balenia potravín. Za týmto účelom hľadá partnerov z akademickej obce a priemyslu so znalosťami v mnohých oblastiach od výroby zariadení až po spracovanie a balenie potravín.
KBBE – Knowledge based bio-economy
Uzávierka:15.11.2011

P/11/8/33
Spoločné konzorcium pre výzvu Energia.2012.5.6.1.2

Ruská spoločnosť má záujem zúčastniť sa projektu v rámci projektu FP7 a hľadá spoločné konzorcium pre výzvu Energia.2012.5.6.1.2: Poloprevádzková demonštrácia a integrácia nových technológií pri spaľovaní. (Pilot plant-scale demonstration and integration of emerging and new combustion technologies.)
Uzávierka: 8.3.2012

P/11/8/34
Spoločné konzorcium pre výzvu KBBE.2012.2.3-01: Výroba krmív z potravinového odpadu

Francúzska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na formuláciu funkčných doplnkových látok (zmyslové látky, rastlinné aktívne látky) na zlepšenie chutnosti krmív a doplnok stravy, chce spojiť konzorcium na nasledujúcu tému:
- KBBE.2012.2.3-01: Výroba krmív z potravinového odpadu
Uzávierka: 15.11.2011

P/11/8/35
FP7-KBBE.2012.2.2-01 Priaznivé účinky bioaktívných látok u ľudí

Francúzska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na formuláciu funkčných doplnkových látok (zmyslové látky, rastlinné aktívne látky) na zlepšenie chutnosti krmív a doplnok stravy, chce spojiť konzorcium na nasledujúcu tému:
FP7-KBBE.2012.2.2-01 Priaznivé účinky bioaktívných látok u ľudí
Uzávierka: 15.11.2011

P/11/8/36
KBBE.2012.1.4-04: Vylepšené metódy riadenia a alternatívne spôsoby liečby k zlepšeniu zdravia zvierat v ekologickom poľnohospodárskom systéme

Francúzska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na formuláciu funkčných doplnkových látok (zmyslové látky, rastlinné aktívne látky) na zlepšenie príjmu krmiva, chce spojiť konzorcium na nasledujúcu tému:
KBBE.2012.1.4-04: Vylepšené metódy riadenia a alternatívne spôsoby liečby k zlepšeniu zdravia zvierat v ekologickom poľnohospodárskom systéme
Uzávierka: 15.11.2011

P/11/8/37
KBBE 2012.2.3-04: Individuálne prístupy k výrobe a distribúcií potravín.

Francúzsky národný výskumný ústav pre poľnohospodárstvo hľadá partnerov na podanie projektu v rámci FP7 KBBE 2012.2.3-04: Individuálne prístupy k výrobe a distribúcií potravín.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť zásady a ukážkové príklady ovocia a zeleniny vhodné pre staršiu populáciu: vysoká nutričná objemová hmotnosť, špecifické textúry.
Požiadavky partnera:
- malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti starostlivosti, spracovania a distribúcie potravín
- akademický ergotherapeuth (liečenie pomocou pracovnej činnosti) definícia prispôsobeného balenia, pokusy so staršími
- akademické zmyslové hodnotenie: hodnotenie vplyvu vývoja starnutia na chuť
- spotrebiteľské štúdiá
Niektorí partneri sa už podieľajú ako: INRA ako líder, IRTA Španielsko, Lekárska univerzita Lodz, CHU Dijon, Inštitút záhradníctva Poľsko
Uzávierka: 15.11.2011

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.