Prihlásenie

Výber projektových partnerstiev - august - september 2011- Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do projektových partnerstiev v oblasti cestovného ruchu, IT, medicíny a geologického prieskumu.

26.9.2011-30.4.2012

Zdroj: Projektové partnerstvá august - september 2011

Dátum vydania 26.9.2011
Výber ponúk: 3.8.2011 -21.9.2011
Počet ponúk: 7
Publikoval:  Tomáš Vaňo, tel. 051/ 75 60 329 kontaktný formulár

P/11/09/1
Prvý akčný plán Európskej iniciatívy inovácie dizajnu

Bulharská priemyselná asociácia má záujem o spoluprácu v nedávno vyhlásenej výzve “1st Action Plan of the European Design Innovation Initiative” (Prvý akčný plán Európskej iniciatívy inovácie dizajnu).
Hlavné záujmy:

  • umožniť vzájomnú politiku vzdelávania a medzinárodnú spoluprácu pri testovaní osvedčených postupov, 
  • zvýšiť povedomie o konečných užívateľoch (malé a stredné podniky, podniky, verejný sektor, ktorý zatiaľ neuplatňuje dizajn svojich inovačných stratégií o strategickú úlohu dizajnu v oblasti inovácií a obchodných procesov),
  • poukazovať na kreativitu a odbornú podporu poskytovateľov a tvorcov politík,
  • mať otvorené platformy v budúcnosti.

Uzávierka:10.10.2011

 

P/11/09/2
Nadnárodná spolupráca v oblasti cestovného ruchu Taliansko

Miestna vláda v regióne Lazio v Taliansku na oddelení cestovného ruchu ma veľký záujem o účasť v európskych projektoch predkladaných v rámci programu CIP/EIP: Trans-national cooperation projects on European Cultural Routes (Nadnárodné kooperačné projekty na Európske kultúrne trasy). Identifikátor výzvy 23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008. Hľadá sa partner, ktorý predkladá projekt pod touto výzvou a má záujem spolupracovať s turistickým oddelením v regióne Lazio.
Uzávierka: 7.10.2011

 

P/11/09/3
Turecké výskumné centrum hľadá partnerov pre svoj projekt, ktorý bude predložený na výzvy Eurostars

Výskumné centrum hľadá európske malé a stredné podniky, univerzity alebo výskumné centrá vykonávajúce výskum a vývoj, pričom požaduje znalosti a skúsenosti aspoň jednej z týchto tém:
1. Semantic Web and Ontology Development (Sémantický web a rozvoj ontológie)
2. Information Retrieval from the Web (Vyhľadávanie informácií na webe)
Uzávierka: 22.9.2011

 

P/11/09/4
Nadnárodná spolupráca v oblasti cestovného ruchu Bulharsko

Bulharský orgán verejnej správy ma záujem o spoluúčasť ako partner a pripojenie sa ku konzorciu pre spracovanie návrhu projektu pre predkladanie na výzvu Trans-national cooperation projects on European Cultural Routes (Nadnárodné kooperačné projekty na Európske kultúrne trasy). Identifikátor výzvy 23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008.
Uzávierka: 7.10.2011

 

P/11/09/5
Hľadá sa vedúci projektu v rámci 23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008

Macedónska spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných a komunikačných technológií má záujem zúčastniť sa projektu Trans-national cooperation projects on European Cultural Routes (Nadnárodné kooperačné projekty na Európske kultúrne trasy). Identifikátor výzvy 23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008. Viac informácií o projekte nájdete na stránke http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=6761.
Plánovaný dátum začiatku - január 2012
Uzávierka: 7.10.2011

 

P/11/09/6
Spolupráca v oblasti geologického prieskumu

Nemecká spoločnosť, ktorá vyvinula senzor na meranie skalárnych a vektorových komponentov, ktorý umožňuje vyhľadávanie v horizontálnom a vertikálnom rozlíšení, hľadá partnera alebo koordinátora na účasť v európskom výskumnom projekte. Spoločnosť realizuje výskumy v rôznych oblastiach, má skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou, avšak s európskymi projektami zatiaľ nie.

Uzávierka: 31.7.2012

 

P/11/09/7
Hľadá sa MSP alebo výskumný ústav pre spoluprácu v oblasti medicíny

Juhošpanielská spoločnosť v súčasnosti pripravuje návrh, ktorý ma byť predložený v rámci EUROSTARS. Cieľom projektu je vytvoriť system založený na reverzom inžinierstve, počítačovom navrhovaní, výpočtovej validácii a 3D výrobných technológiach s cieľom prispôsobiť skelet (scaffolds) s rozličnými polymerickými materiálmi použitými v odlišných aplikáciach v regeneratívnej medicíne. Spoločnosť ma záujem spolupracovať s malými a strednými podnikmi alebo výskumnými ústavmi pôsobiacimi v oblasti kmeňových buniek a živých tkanív. 
Uzávierka: do konca septembra
 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.