Prihlásenie

Moldavsko sa pripojilo k sieti Enterprise Europe Network

6.10.2011-6.10.2012

Pomoc európskym MSP rozšírovať svoje pôsobenie do zahraničia je jeden z hlavných cieľov európskej siete na podporu podnikania. To taktiež znamená otvárať možnosti spolupráce s tretími krajinami. Preto s radosťou oznamujeme, že Moldavsko sa stalo ďalším členom Siete, ktorú rozšíri o svoje 3 kontaktné miesta. Sme radi, že už budeme môcť poskytnúť služby tým klientom, ktorí sa zaujímajú o moldavský trh.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.