Prihlásenie

Výber projektových partnerstiev FP7 - september 2011

13.10.2011-31.3.2012

RTD/11/09/3 Predloženie projektov 2011.6.1 Inteligentné energetické siete Dánska spoločnosť má záujem o konzorcium v rámci projektu informačných a komunikačných technológií 2011.6.1 inteligentné energetické siete. Uzávierka: 17.01.2012 RTD/11/09/4 Hľadá sa konzorcium v rámci výzvy Nannoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 2012.2.1. -1 Francúzske konzorcium hľadá malé a stredné podniky s možnosťou zúčastniť sa na 7.rámcovom programe v rámci výzvy Nanoveda, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technlógie 2012.2.1-1 Spájanie rôznorodých materiálov (okrem aplikácií špecifických len pre zdravotníctvo). Uzávierka : 08.11.2011 RTD/11/09/5 Hľadajú sa partneri pre projekt Zdravie-2012-1 Inovácie Španielska spoločnosť pripravuje v súčasnosti návrh v rámci projektu FP7-Zdravie-2012-1 Inovácie. Tento návrh je takmer pripravený a potrební sú už len dvaja účastníci, aby sa zapojili. Profil hľadaného partnera: - Koordinátor - Spoločnosť, ktorá úzko súvisí s verejným zdravotníctvom Činnosť partnerov: - riadenie kvality - vypracovanie spoločného modelu pre európske nemocnice - zistiť hlavné aspekty a prínosy pacientov, rodín a zapájanie zamestnancov - vypracovať odporúčania a rady pre zdravý životný štýl - definovať jednotlivé profily koncových užívateľov a ich požiadavky - definovať použiteľné prípady a zapojiť sa do pilotnej fázy Uzávierka: 04.10.2011 RTD/11/09/6 Hľadá sa vedúci projektu pre výzvu KBBE.2012.1.4-06 Krátky reťazec dodávky potravín pre mestské a prímestské oblasti Francúzska organizácia, ktorá podporuje rozvoj poľnohospodárstva a to najmä v prímestských oblastiach, má záujem o výzvu FP7 Potraviny, poľnohospodárstvo, rybárstvo a biotechnológia: KBBE.2012.1.4-06 Krátky reťazec dodávky potravín pre mestské a prímestské oblasti. Spoločnosť už má vybudovanú sieť partnerov v Európe, a to: malé a stredné podniky, organizácie, ktoré sa venujú ekonomickému a vidieckemu rozvoju, univerzity a technické strediská v poľnohospodárstve. Spoločnosť hľadá lídra projektu a chce sa pripojiť ku konzorciu ako partner. Uzávierka: 15.11.2011 RTD/11/09/7 Talianske laboratórium má záujem o konzorcium v FP7: Téma Energia Zdroj: Projektové partnerstvá FP7- september 2011 Dátum vydania 13.10.2011 Výber ponúk: 23.9.2011 -29.9.2011 Počet ponúk: 6 Publikoval: Tomáš Vaňo, tel. 051/ 75 60 329 kontaktný formulár Talianske laboratórium, ktoré pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltaika) má záujem o vstup do konzorcia alebo o subjekty hľadajúce partnera v ďalšom siedmom rámcovom programe- téma energia. RTD/11/09/8 Talianska univerzita hľadá partnerov pre projekt NNP 2012.1.4-2 Hybridné nanočastice pre inegrované a selektívne monitorovanie a zaobchádzanie Talianska univerzita chce podať projekt pre 7. rámcový program v rámci výzvy Nanovedy, nanotechnológií, materiálov a nových výrobných technológií 2012.1.4-2. Projekt s názvom Hybridné nanočastice pre integrované a selektívne monitorovanie a zaobchádzanie, ktorého cieľom je vývoj protokolov (metódy a podmienky), chce zhromaždiť montážne bloky na získanie viaczložkových nanomateriálov schopných vykonávať rôzne funkcie (optické alebo magnetické signály, podávanie liekov, diagnostika účinkov (theranostics)) pre selektívne riadené aktivácie. Univerzita hľadá partnerov (výskumné centra, malé a stredné podniky) so skúsenosťami v nasledujúcich aktivitách: - analýza nákladov a optimalizácia procesov - analýza materiálovej bezpečnosti a EHS hodnotenie - „in vivo“ testy (dodávka, príjem, akumulácia) nanomateriálov Uzávierka: 08.11.2011
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.