Prihlásenie

Newsletter 3/2011

3.11.2011

Vážení návštevníci portálu Enterprise Europe Network na Slovensku,

prinášame Vám najnovšie štvrťročné vydanie newsletter-a projektu Enterprise Europe Network na Slovensku, v ktorom sa dozviete zaujímavé informácie o novinkách v projekte, na portáli een.sk, ale aj zaujímavosti zo sveta podnikania, inovácií a výskumu.

Obsah vydania:

 • Novinky Enterprise Europe Network
  • Aktivity Enterprise Europe Network na Slovensku za posledný štvrťrok
  • Predstavujeme webové stránky projektov
 • Odporúčame
  • Konzultácie: Podpora Vašich inovácií, 9.11.2011, Košice
  • Seminár:  Cestovný ruch a inovácie, 10.11.2011, Liptov
  • Seminár: Elektronický podpis a elektronická identifikácia, 15.11.2011, Bratislava
  • Seminár: REACH 2013 - Povinnosti pre chemické látky v priemysle, 15.11.2011, Bratislava
  • Kooperačné podujatie: New Materials & Material Technologies, 21.11.2011, Bratislava
  • Kooperačné podujatie: 5. Slovenská kooperačná burza, 22.11.2011, Žilina
  • Kooperačné podujatie Ökoindustria, 16.11.2011, Budapešť, Maďarsko
  • Databáza technologických ponúk
 • Zaujímavé články
 • Portál een.sk – čo je nové
  • nový dizajn portálu een.sk
  • výber z ponúk kooperačných databáz (BCD, BBS)
  • ponuky na projektové partnerstvá v rámci FP7


 za Enterprise Europe Network na Slovensku,
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)

 

 

 

Novinky Enterprise Europe Network:

Aktivity Enterprise Europe Network na Slovensku za posledný štvrťrok

BIC Bratislava v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v septembri zorganizovali úspešný seminár na tému „Európske programy pre výskum, vývoj a inovácie pre firmy“, na ktorom sa zúčastnilo približne 130 subjektov.
Od júna BIC Bratislava úzko spolupracuje s Centrom vedecko-technických informácií SR na vytvorení Národného systému podpory transferu technológií, ktorý bude podporovať realizáciu výskumno-vývojových aktivít vychádzajúcich z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry, čo bude mať za následok zvýšenie miery aplikácie poznatkov a technológií nadobudnutých vedeckovýskumnou činnosťou do priemyselnej praxe.

Slovenská obchodná a priemyselná komora zorganizovala v mesiaci september dve podnikateľské misie do zahraničia (Malta, Čierna Hora), na ktorých sa zúčastnilo 24 slovenských firiem, ktoré viedli spolu 114 rokovaní. Taktiež sa konali dva semináre na témy Príklady dobrej praxe výskumnej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry a Implementácia nových európskych noriem z oblasti zvárania a skúškania, ktorých sa zúčastnilo 155 slovenských subjektov.

Pod hlavičkou NARMSP sa v septembri 2011 v Prešove uskutočnil pilotný seminár zameraný špecificky na problematiku cestovného ruchu. Odborníci z danej oblasti za aktívnej účasti primátora Prešova Pavla Hagyariho priblížili 25 účastníkom problematiku destinačného manažmentu v cestovnom ruchu, potrebu združovania sa do aktívnych klastrov ako aj zdroje financovania rozvojových aktivít. Z kooperačných podujatí NARMSP zorganizovalo „Business Rendezvous so susedmi” medzi firmami zo SR a ČR v Klimkovciach, Stretnutie slovenských a bavorských podnikateľov počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, Kooperačné podujatia Hoventa zamerané na hotelový a reštauračný manažment a gastro technológie v Budapešti a Česko-Slovenskú podnikateľskú misia v Bratislave.


V priestoroch RPIC Prešov sa v októbri 2011 sa konali dva semináre. Prvý na tému Franchising – podnikateľská príležitosť aj pre ženy. Cieľom seminára bolo uviesť účastníkov do problematiky základnej terminológie, poskytnúť informácie o franchisingu, oboznámiť ich s franchisingovou zmluvou, právami a povinnosťami z nej vyplývajúcich. Zúčastnení získali predovšetkým významné rady ako začať podnikať, ktoré odzneli z úst skúsených podnikateľov. Druhý na tému Nové prístupy v marketingu - využívanie sociálnych sietí, webu a internetu na (nie len) propagáciu firmy.

NARMSP a RPIC Prešov uvádza: Guardian Angels for Women Enterpreneurs. NARMSP a RPIC PREŠOV sa budú i naďalej venovať propagácii a podpore podnikania žien na Slovensku. Ambsádorky podnikateliek Slovenska v uplynulom dvojročnom období prostredníctvom svojich podnikateľských príbehov, či praktických rád stimulovali viac ako tisícku žien k tomu, aby neváhali a vykročili na samostatnú podnikateľskú dráhu. Najväčšie problémy čakajú začínajúcu podnikateľku v jej podnikateľských začiatkoch.
Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.podporapodnikaniazien.sk

 

Odporúčame

Konzultácie: Podpora Vašich inovácií
9.11.2011, Košice
Ochráňte si inovatívne nápady, získajte na ne financie, presaďte sa v zahraničí a zarobte! Odborníci Vám v Košiciach poskytnú bezplatné individuálne konzultácie a povedia ako na to!
Viac informácií na  http://www.een.sk/events.php?tid=2592
Kontakt: NARMSP, Andrej Klimant, tel.: 02/50244523


Seminár:  Cestovný ruch a inovácie
10.11.2011, Liptov

Podnikáte v cestovnom ruchu? Chcete sa odlíšiť? Zistite aké sú najnovšie trendy v tomto sektore. Využite príležitosť a prihlásite sa na bezplatný seminár, na ktorom budú prednášať odborníci z tejto oblasti.P)
Viac informácií na  http://www.een.sk/events.php?tid=2689
Kontakt: NARMSP, Andrej Klimant, tel.: 02/50244523

Seminár: Elektronický podpis a elektronická identifikácia
15.11.2011, Bratislava

Ste malý alebo stredný podnikateľ a plánujete si zriadiť elektronický podpis? Alebo už máte skúsenosti s jeho používaním? Zúčastnite sa nášho seminára a získajte informácie o možnostiach jeho použitia pri cezhraničných transakciách!
Viac informácií na http://www.een.sk/events.php?tid=2716  
Kontakt: NARMSP, Juraj Bartakovics, tel.: 02/50244515

Seminár: REACH 2013 - Povinnosti pre chemické látky v priemysle
15.11.2011, Bratislava

BIC Bratislava v spolupráci s REACH Centrom Slovakia organizuje seminár REACH 2013 určený pre firmy využívajúce chemické látky v rozsahu od 100 do 1000 ton ročne. Cieľom seminára je poskytnúť informácie a pripraviť firmy na druhý hraničný termín (31. MÁJ 2013) pre registráciu všetkých zavedených látok vyrábaných v EÚ, alebo dovážaných do EÚ.
Kontakt: BIC Bratislava, Zuzana Veliká, tel.: 02/5441 7515

Kooperačné podujatie Ökoindustria
16.11.2011, Budapešť, Maďarsko

Stretnutie  je zamerané na úpravu vody, nakladanie s odpadmi, energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie, recyklácia – Neváhajte a využite možnosť nadviazať obchodnú spoluprácu v týchto odvetviach so spoločnosťami z Maďarska, Chorvátska a Veľkej Británie
Viac informácií na  http://www.een.sk/events.php?tid=2731
Kontakt: NARMSP,Oľga Némethová , tel.: 02/ 50244513

Kooperačné podujatie: New Materials & Material Technologies
21.11.2011, Bratislava

Medzinárodné stretnutie firiem a výskumných organizácií z oblasti materiálov a materiálových technológií
Kontakt: BIC Bratislava, Peter Kopkáš, tel.: 02/5441 7515

Kooperačné podujatie: 5. Slovenská kooperačná burza
22.11.2011, Žilina

Medzinárodné kooperačné podujatie pod záštitou MH SR, zamerané na bilaterálne rokovania medzi podnikateľskými subjektmi s cieľom nadviazať nové hospodárske kooperácie
Kontakt: BIC Bratislava,Ivan Filus, tel.: 02/5441 7515

Databáza technologických ponúk
Hľadáte inovatívnu technológiu a neviete, na koho sa obrátiť? Vlastníte ju a chceli by ste ju ponúknuť? Databáza technologických ponúk a požiadaviek je pre Vás ako stvorená! Bezplatný nástroj Európskej komisie na podporu prenosu inovácií medzi firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami
Viac informácií na  http://www.een.sk/bbs/


Portál EEN.sk - čo je nové

Nový dizajn portálu een.sk

Webová stránka een.sk sa predstaví v novom dizajne i s novým obsahom. Už čoskoro!
 
Výber z ponúk kooperačných databáz (BCD, BBS)

C13 Výroba textilu
20110811018
Britská spoločnosť špecializujúca sa na spracovanie a distribúciu syntetických vlákien (hlavne nylon a polyester) hľadá obchodných zástupcov.

C14 Výroba odevov
20110810024
Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu klasických nohavíc pre mužov a látok pre ženy – sukne, bundy, blúzky, tričká a kožené bundy, hľadá agentov, distribútorov a obchodných zástupcov so skúsenosťami v oblasti.

C16 Spracovanie drea a výroba výrobkov z dreva
20110804021
Rakúska spoločnosť s patentovaným systémom výstavby nízkoenergetických domov s použitím dreva a ílu, hľadá dodávateľov drevených častí na výstavbu vnútorných stien.

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
20110808026
Španielska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu železných konštrukcií, oceľových štruktúr a bojlerov hľadá obchodných sprostredkovateľov.

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
20110809019
Talianska spoločnosť vyrábajúca domáce kiná a vedúci poskytovateľ vysokovýkonných veľkoplošných systémov, hľadá agentov alebo distribútorov.

C27 Výroba elektrických zariadení
20110811016
Poľský výrobca signálnych svetiel ponúka subdodávateľské činnosti a hľadá distribútorov pre svoje výrobky.

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.
20110808015
Poľská spoločnosť sa špecializuje na dizajn a výrobu produktov z nehrdzavejúcej ocele vytvorené pre zdravotnícke účely: nemocničné zariadenia a nábytok používane na operačných sálach, v endoskopických laboratóriách, sterilizačných miestnostiach, lekárňach, röntgenových laboratóriách. Spoločnosť hľadá skúsených distribútorov.

C32 Iná výroba
20110811006
Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kartónových paliet, rohových rámov a jadier, kužeľov a trubíc, ktoré sa používajú v textilnom priemysle hľadá obchodných zástupcov.

Viac ponúk najdete na webovej stránke: http://www.enterprise-europe-network.sk/bcd.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: NARMSP (Oľga Némethová), BIC Bratislava (Zuzana Veliká), RPIC Prešov (Alena Komorníková). Profily sú pravidelne dvakrát do mesiaca zverejňované na stránke een.sk v sekcii Databázy BCD.

 

Výber z Databázy technologických ponúk a požiadaviek (BBS)

Technologické ponuky

Inovatívny kriedový papier
Nemecká spoločnosť, ktorá má hlboké znalosti v papierenstve, technológii náterov, návroch designu a kvality obrazu začala vyvíjať a testovať inovatívny papier pre tlačené elektroniky. Tento dokument je možné použiť pre tlač inteligentných objektov, inteligentných obalov alebo inteligentných etikiet. Firma hľadá partnerov pre spoluprácu na programe technickej spolupráce.

Ultra citlivá detekčná sada pre použitie ultra čistej vody pomocou dendrimery
Francúzska firma ponúka veľmi citlivú súprava na detekciu len 1 baktérií na 1 ml vody, vykonaná počas niekoľkých sekúnd. Spoločnosť hľadá partnerov pre testovanie a vývoj nových aplikácií sady v akomkoľvek odbore, ktorý vyžaduje veľmi čistú vodu.

Riešenia pre bezkontaktné senzory
Holandská firma ponúka širokú škálu bezkontaktných senzorov pre meranie sklonu, zrýchlenia, natočenia (uhol) a blízkosti kovu. Tieto senzory môžu byť dodané v štandardnom riešení alebo na mieru v zákazníckej aplikácii. Spoločnosť hľadá partnera na uzavretie obchodných dohôd a / alebo technickú spoluprácu.

Nový katalyzátor na výrobu uhlíkových nanotrubíce pomocou chemického zrážania pary

Španielska firma so skúsenosťami v oblasti uhlíkových nanotrubičiek (CNTs) vyvinula nový rad katalyzátorov pre výrobu uhlíkových nanotrubíc  pomocou chemického zrážania pary (CVD) s veľmi vysokým výnosom. Firma hľadá partnerov pre ďalší rozvoj technológie. Spoločnosť má tiež záujem zúčastniť sa projektov financovaných z prostriedkov EK.

Technologické požiadavky

Kapacitný dotykový monitor pre bezobslužné totemy
Talianska spoločnosť s know-how v mechatronických systémoch hľadá monitor s kapacitnou dotykovou obrazovkou technológie na integrovanie do bezobslužných totemov. Požadované monitory by mali byť už na trhu.

Softvérový modul na rozpoznávanie odtlačkov prstov
Anglická firma, výrobca riešení pre riadenie prístupu, hľadá dodávateľa na softvérový modul na rozpoznávanie odtlačkov prstov pomocou algoritmus pre integráciu do svojich produktov. Spoločnosť má záujem o technickú spoluprácu prostredníctvom licenčnej zmluvy a podobne.

Z našej databázy vyberáme aktuálne technologické požiadavky a ponuky. V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: BIC Bratislava (Peter Kopkáš), NARMSP (Andrej Klimant) alebo RPIC Prešov (Alena Komorníková). Viac profilov (vyše 4 000) nájdete na našej stránke databázy BBS .

 

Ponuky na projektové partnerstvá v rámci FP7

 • Platforma pre automatickú výrobu vysoko presných dielov Olivy pre energiu
 • Vývoj nízkonákladových interaktívnych grafických dotykových displejov
 • Syntéza a charakterizácia magnetov bez alebo s obmedzením vzácnych zemín
 • Spektrálnej zobrazovací systém pre precízne poľnohospodárstvo v sektore vína


Aktuálne výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných Európskou úniou vybrané z našej databázy.

Aktuálne výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných Európskou úniou vybrané z našej databázy. V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosíme, kontaktujte: BIC Bratislava (Peter Kopkáš), NARMSP (Andrej Klimant) alebo RPIC Prešov (Alena Komorníková). Viac výsledkov nájdete na stránke een.sk v sekcii Databázy RTD.

Kontakt:

V prípade problémov, návrhov alebo pripomienok, prosím, kontaktujte administrátora portálu.

Kontakty na jednotlivých expertov projektu nájdete na een.sk v sekcii Náš tím.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.