Prihlásenie

Výber projektových partnerstiev FP7 - október 2011

4.11.2011-30.4.2012

Zdroj: Projektové partnerstvá FP7 október 2011

Dátum vydania 04.11.2011

Výber ponúk: 14.10.2011 -28.10.2011
Počet ponúk: 9
Publikoval:  Alena Komorníková, tel. 051/ 75 60 329 kontaktný formulár


 

 

RTD/11/10/1
Hľadá sa konzorcium pre výzvu KBBE.2012.1.2-03: Rast rastlín – podporujúce bio-efektory (Plant growth-promoting bio-effectors).

Inovačne orientovaný francúzsky malý a stredný podnik ma záujem stať sa súčasťou konzorcia ako partner. Spoločnosť má znalosti na špecifické a originálne technológie a rozvíja škálu na ochranu plodín a produktov rastovej stimulácie. Všetky produkty majú „zelené“ a „čisté“ profily. Spoločnosť vyvíja nové biologické látky na podporu rastu plodín. Produkty môžu byť použité pre širokú škálu plodín a dokázať tak ďaleko významný vplyv na ďalší rast. Látky prírodného pôvodu umožňujú zvýšiť produktivitu rastlín.
Uzávierka prvého stupňa: 15.11.2011

RTD/11/10/2
Hľadá sa partner pre FP7-2012-NMP-ICT-FOF. Téma: FoF. NMP.2012-5 Vysoká presnosť výrobných technológií pre vysoko kvalitné 3D mikro-diely.

Výskumné centrum z Veľkej Británie pracuje na návrhu v rámci FP7 s cieľom vyvinúť nový procesný model, ktorý dokáže predpovedať rezné zdroje a vibrácie pre mikro-frézovanie. Mechaniky a dynamika mikro-frézovacieho procesu budú formulované a výsledky modelu budú použité v presnej výrobe 3D mikro častí. Koordinátor hľadá priemyselných partnerov (veľké a/alebo malé a stredné podniky) používajúcich mikro-frézovacie technológie na výrobu presných 3D častí.
Uzávierka hľadania partnerov: 20.11.2011
Uzávierka projektu: 1.12.2011

RTD/11/10/3
Hľadá sa partner do konzorcia pre výzvu FP7- Výskum pre benefitovanie MSP (Research for the Benefit of SMEs). Identifikátor výzvy FP7-SME-2012.

Maďarské výskumné centrum hľadá partnerov pre projekt v rámci návrhu (FP7 - Výskum pre benefitný režim financovania malých a stredných podnikov) pre vývoj inovatívneho RF mikro – elektromachanického systému (MEMS) založeného na integrovanom obvode a kontrolnom softvér a hardvér zariadení pre presný poľnohospodársky sektor. Technologické MSP, ktoré vyrábajú alebo distribuujú MEMS, produkujú bezdrôtové senzorové siete a poľnohospodárske malé a stredné podniky, ktoré sú koncovým používateľom sú vítané v konzorciu.
Uzávierka: 6.12.2011

RTD/11/10/4
Kórejský MSP hľadá partnera pre výzvu v rámci návrhu FP7-2012-NMP-ICT-FoF – Továrne budúcnosti (Factories of the Future).

Cieľ vývoja: Požaduje sa zvýšenie výrobnej IT stratégie, ako implementovanie digitalizácie výrobných zdrojov zvaných 4M (Človek-Man, Stroj-Machine, Materiál-Material a Metódy- Methods) s výrobnými vedomosťami a rozumnými schopnosťami vo výrobných procesoch pre zvýšenie produktivity, pohyblivosti a viditeľnosti kolaboratívnych procesov celosvetových výrobných MSP. Zvýšením IT stratégií sa celosvetové výrobné MSP môžu presunúť do RTE (Real Time Enterprise), založený na všadeprítomnom výrobnom systéme, ktorý umožňuje riadiť globálne distribuované mnohopočetné podniky prístupom v reálnom čase k výrobným zdrojom 4M, kedykoľvek a kdekoľvek pomocou káblových/bezdrôtových informačných komunikačných technológií.
Uzávierka: December 2011

RTD/11/10/5
Hľadá sa partner pre výzvu v rámci FP7 Téma: Samoliečiace materiály pre dlhšiu životnosť (FP7-NMP.2012.2.1-3 Self-healing materials for prolonged lifetime).

Veľká talianska spoločnosť zameraná na cement, čerstvý betón a kamenivo pripravuje projekt s cieľom vyvinúť vlastné samoliečiace cementované kompozity založené buď na mikro kapsulách alebo vláknach, ktoré obsahujú opravný činiteľ. Projekt sa zameriava na konkrétnu technológiu, na vývoji samoliečiacích činidlách a na modelovaní súvisiacich efektoch.
Hľadá sa MSP, alebo súkromné laboratórium, alebo akademická organizácia s kompetenciami pre vývoj a produkciu mikrokapsúl a mikrovlákien o veľkosti 100-500 mikrónov na báze polyméru, alebo ílu.
Uzávierka prvého stupňa: 8.11.2011

RTD/11/10/6
Hľadá sa partner pre účasť na projekte FP7: R4SMEs – Hodnotenie mäsa a klasifikačný systém (Meat Assessment and Classification SYStem (MACSYS).

Dánsky MSP v spolupráci s Dánskou univerzitou vytvárajú návrh v rámci projektu FP7 Výskum pre program MSP, ktorého cieľom je vyvinúť rýchlu, objektívnu metódu a protokol na vykonanie klasifikácie kvality (akosti) rozdrveného hydinového mäsa. Hľadá sa MSP z odvetvia spracovania hydinového mäsa, ktorý chce mať účasť na projektovej žiadosti.
Uzávierka pre hľadanie partnera: 15.11.2011
Uzávierka výzvy: 6.12.2011

RTD/11/10/7
Hľadá sa MSP pre účasť v rámci projektu FP7 R4SMEs – Počítanie mikroorganizmov - Vývoj diagnostického zariadenia na báze toku pre monitorovanie živých mikroorganizmov v kvapalinách v reálnom čase (MicrobeCount - Development of a flow-based diagnostic device for real-time monitoring of live microorganisms in fluids).

Dánsky MSP v spolupráci s Dánskym technologickým inštitútom a Britskou univerzitou pripravujú projekt, ktorého cieľom je vyvinúť nové pokročilé automatické zariadenie, ktoré bude monitorovať počítanie živých mikroorganizmov v kvapalinách. Hľadajú MSP, ktorý bude mať záujem participovať na vývoji, vyrobiteľnosti a komerčnom využití zariadení na počítanie buniek v reálnom čase.
Uzávierka pre hľadanie partnera: 15.11.2011
Uzávierka výzvy: 6.12.2011

RTD/11/10/8
Hľadá sa partner pre dokončenie konzorcia pre predloženie projektu v rámci cieľa ICT-2011.6.5 Energeticky pozitívne susedstvo (Objective ICT-2011.6.5 Energy Positive Neighbourhoods).

Nemecká univerzita hľadá partnera s cieľom vytvoriť konzorcium. Má záujem predložiť návrh projektu v rámci výzvy ICT-2011.6.5. Myšlienka tohto návrhu je už takmer hotová, potrebuje však nejaké doladenie zo strany dodávateľa energie. Projekt je zameraný na znižovanie emisií CO2 a podporuje udržateľnú, nízkouhlikovú spoločnosť. Projekt bude rozvíjať komunikačné systémy, ktoré zvyšujú konektivitu, riadenie, automatizáciu a koordináciu schopností medzi dodávateľmi a spotrebiteľmi.
Vnútorná uzávierka: 26.11.2011
Uzávierka výzvy: 2.12.2011

RTD/11/10/9
Účasť na projekte v rámci FP7 - R4SMEs – Systém pre automatickú diagnostiku ochorení u zvierat (System for automatic diagnosis of a disease in animals).

Dánske vedúce konzorcium pripravuje návrh projektu týkajúci sa systému pre automatickú diagnostiku chorôb zvierat na báze automatickej obrazovej analýzy. Konzorcium hľadá MSP v rámci vysokotlakového čistenia vodou alebo spracovania dát pre účasť na žiadosti FP7 R4SME .
Uzávierka pre hľadanie partnera: 15.11.2011
Uzávierka výzvy: 6.12.2011

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.