Prihlásenie

Hľadá sa partner do projektu EUREKA - EUROSTARS: individualized catering project (INCAP)

20.12.2011-16.1.2012

Nemecká výskumná organizácia zaoberajúca sa vzdelávaním v oblasti potravinárstva hľadá partnerov do projektu v rámci programu EUROSTARS. Ide o projekt VaV so zameraním na zlepšenie kvality jedla pripravovaného vo veľkom rozsahu, napr. v školských jedálňach alebo podnikových kantínach. Hľadajú sa nasledovní partneri:

- inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti potravinárstva, ktorá je schopná adaptovať odporúčania vytvorené v projekte na lokálne podmienky,

- kateringová firma (MaSP), ktorá bude odporúčania testovať

- inštitúcia pre expertné monitorovanie zaoberajúca sa výživou/potravinárskymi technológiami

 

Konečný termín pre kontaktovanie koordinátora: 16. január 2012

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Ing. Lucia Dávidová

davidovaATbicba.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.