Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.12.2011)

21.12.2011-30.4.2012

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 21. 12. 2011
Výber ponúk: 1.12.2011 -15.12.2011
Počet ponúk: 14
Publikoval: Alena Komorníková, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár

Partneri:

    * BIC Bratislava
      (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
    * Slovenská obchodná a priemyselná komora
      (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
    * Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
      (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)

 

C21 – Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

20111215015
Francúzsky MSP poskytujúci širokú škálu pevných (rigid) endoskopických produktov a nástrojov pre všeobecné operačné sály hľadá dodávateľov endoskopov a s nimi súvisiacich komponentov. Ponúka dohodu pre obchodné sprostredkovanie.

C31 – Výroba nábytku

20111214062
Anglický MSP vyrábajúci drôtené kovanie pre výstavné stojany, nástenné police a výstavné police ponúka spoluprácu vo forme subdodávok alebo dosadením obchodného sprostredkovateľa/distribútora.

20111214035
Maďarská spoločnosť zameraná na výrobu rôznych druhov nábytku ponúka svoje subdodávateľské činnosti v Rakúsku, na Slovensku, v Slovinsku, Rumunsku a Chorvátsku.

C24 - Výroba a spracovanie kovov

20111214049
Česká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu vysoko kvalitných hliníkových odliatkov ponúka spoluprácu ako subdodávateľ hliníkových odliatkov. Spoločnosť zároveň hľadá partnera, ktorý ponúka obrábanie a povrchovú úpravu odliatkov pre vzájomnú produkčnú dohodu.

C20 - Výroba chemikálií a chemických produktov

20111214046
Grécka spoločnosť zameraná na výrobu chemických produktov pre stavebnícky sektor (farby, izolačné náterové výrobky) požaduje služby obchodných sprostredkovateľov. Firma ponúka subdodávky a outsourcingové aktivity.

20111214028
Juhozápadný anglický MSP špecializujúci sa na výrobu technických náterov pre použitie v rôznych oblastiach, ako napríklad materiály pre cestné značenie, bezpečnostné protišmykové povrchové materiály, príjazdové cesty, chodníky, terasy, cesty a prístupové cesty, parkoviská, má záujem dosadiť distribútorov pre zvýšenie medzinárodného predaja.

F43 - Špecializované stavebné práce

20111214042
Maďarská spoločnosť zameraná na inštalovanie systémov solárnych kolektorov ponúka svoje subdodávateľské aktivity v Rumunsku, Rakúsku, Srbsku, Chorvátsku a na Slovensku.

20111213031
Talianska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu „flooring self-locking“ hľadá obchodných partnerov.

C32 – Iná výroba

20111214039
Izraelská spoločnosť špecializujúca sa na testovanie automatizovaných a laboratórnych manažérskych systémov hľadá služby obchodného sprostredkovania, možnosť vytvorenia Joint Venture a požaduje subdodávky.

20111213025
Poľská spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu ozónových generátorov a ozonizujúcich systémov hľadá obchodných reprezentantov a distribútorov ponúkaného vybavenia.

C33 - Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

20111214026
Maďarská spoločnosť zameraná na oblasť inštalácie vykurovacieho, ventilačného a klimatizačného vybavenia ponúka svoje subdodávateľské aktivity v Rakúsku, na Slovensku, v Rumunsku, Chorvátsku a Slovinsku.

C13 - Výroba textilu

20111213028
Grécka spoločnosť špecializujúca sa od roku 1965 na výrobu dámskeho spodného pradla hľadá partnera, ktorý ponúka služby obchodného sprostredkovania. Spoločnosť zároveň ponúka subdodávateľské aktivity.

M74 - Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

20111212041
Francúzska spoločnosť zameraná na vývoj technológie pre výrobky na jedno použitie (farmaceutické, biotechnologické, kozmetické a potravinové) hľadá partnera pre vývoj a ponúka licenciu partnerom zapojených do filmových konvertorov a/alebo vo výrobe bioreaktorov a príslušenstva pre biotechnologické procesy. Spoločnosť má tiež záujem o obchodnú spoluprácu a požaduje distribútorské a outsourcingové aktivity. Ponúka výmenu akcií.

20111213013
Španielska softvérová spoločnosť hľadá špecializovaných softvérových distribútorov.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.