Prihlásenie

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie projektov v programe Inteligentná energia - Európa (IEE)

21.12.2011-8.5.2012

Európska komisia zverejnila dňa 20.12.2011 výzvu na predkladanie projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia - Európa (IEE) na rok 2012.

Viac informácií o výzve na stránke výzvy.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) plánuje v súvislosti so zverejnením predmetnej výzvy zorganizovať Národný informačný deň.

Predbežné dátumy sú stanovene na 3. prípadne 10. februára 2012. O presnom termíne konania, ako aj ostatných organizačných záležitostiach Vás budeme včas informovať.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.