Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (1.-15.1.2012)

19.1.2012

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD
Dátum vydania 19. 1. 2012
Výber ponúk: 1.1.2012 -15.1.2012
Počet ponúk: 24
Publikoval: Alena Komorníková, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár

Partneri:

    * BIC Bratislava
      (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)
    * Slovenská obchodná a priemyselná komora
      (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)
    * Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
      (Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár)

C 13 Výroba textilu

20120104011
Poľská spoločnosť vyrábajúca veľmi exkluzívne pánske košele hľadá možnosti franchise s ďalšou zahraničnou spoločnosťou, ktorá ponúka podobné produkty. Subdodávky/outsourcingové služby sú taktiež ponúkané.


20120103011
Estónska rodinná firma, výrobca detského textilu používajúci len vysoko kvalitné OEKOTEX certifikované tkaniny, hľadá obchodného sprostredkovateľa a ponúka subdodávateľské služby v EÚ 27.

 

C 14 Výroba odevov

20120103015
Estónska spoločnosť zameraná na výrobu exkluzívneho dámskeho prádla hľadá obchodného sprostredkovateľa a ponúka franchise. Spoločnosť aktívne hľadá investora/partnera pre joint venture

 

C 20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20120104030
Turecká spoločnosť skúsená vo výrobe chemikálií ako polyuretán, epoxid a produkty založené na uhľovodíku, lepidlá, základné nátery, podlahové kúrenie, vodo-izolácie a elektrické izolácie v Istanbule, hľadá obchodného sprostredkovateľa.

20111230030
Rumunský výrobca náterov, chemikálii, čistiacich prostriedkov pre priemyselné, námorné a domáce využitie hľadá zástupcov, distribútorov a importérov.

 

C 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20120104018
Chorvátska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu plastových produktov (prepravky na pivo, vodu, prepravné prepravky, prepravky na ryby atď.) ponúka obchodné sprostredkovateľské služby, joint venture, predaj/akvizíciu celej spoločnosti alebo jej časti a recipročnú produkciu.
Spoločnosť taktiež ponúka/požaduje subdodávateľa.

20120104035
Francúzsky MSP špecializujúci sa na výtlačky TPE gumových profilov hľadá zástupcov, distribútorov a/alebo subdodávateľské aktivity kdekoľvek v a mimo EÚ.

 

C 24 Výroba a spracovanie kovov

20120103027
Česká spoločnosť zameraná na spracovanie kovových tabúľ ponúka svoje voľné produkčné kapacity (ponúka subdodávky).

20120103002
Turecká spoločnosť skúsená vo výrobe hliníkových pretlačovacích matríc založená v roku 1996 v Istanbule hľadá obchodné sprostredkovanie, franchise, partnerov pre prepravu /logistiku, fúziu alebo výmenu akcií a zmluvu pre joint venture.

 

C 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20120104020
Francúzska spoločnosť, ktorá je lídrom v Európe v dizajnovaní skleníkových a záhradníckych centier hľadá subdodávateľa, partnera - výrobcu zváraných častí ocele S235JR HotDip Galvanized (HDG) ako sú trámy, stojany, konštrukčné ukotvenia a ďalšie malé zvárané časti.

 

C 31 Výroba nábytku

20120103018
Poľská súkromná spoločnosť zameraná na tesárske práce a výrobu nábytku hľadá distribútorov, zároveň má záujem o recipročnú výrobu. Hlavnými produktmi spoločnosti sú dvere, stoličky, schody, stoly, príborníky, postele a iné výrobky vyrobené z plného dreva, preglejky a drevotrieskových dosák. Spoločnosť zároveň ponúka subdodávateľské aktivity.

20120102003

Maďarský umelec a dizajnér špecializujúci sa na výrobu nábytku z dreva hľadá služby obchodného sprostredkovania a má záujem o založenie joint venture.

20120102001
Turecká spoločnosť, zbehlá vo výrobe nábytku hľadá obchodné sprostredkovanie vo viacerých krajinách. Outsourcing/subdodávateľské aktivity sú tiež ponúkané zainteresovaným spoločnostiam.

20120104033
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na oblasť výroby postelí, s dobrou pozíciou na trhu EÚ, požaduje subdodávateľskú/outsourcingovú spoluprácu.

 

C 32 Iná výroba

20120103009
Turecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a predaj hotových krmív pre zvieratá na farmách ponúka a hľadá služby obchodného sprostredkovania. Obzvlášť, má záujem o import a export surových a konečných materiálov.

20120103001
Grécka spoločnosť zapojená do výroby a predaja čerstvých slimákov má záujem o propagovanie svojich produktov prostredníctvom obchodných sprostredkovateľov.

 

F 42 Inžinierske stavby

20120104015
Chorvátska spoločnosť špecializujúca sa na architektúru, dizajn v stavebníctve, geotechnické inžinierstvo, technické poradenstvo a kontrolu hľadá a ponúka joint venture a recipročnú výrobu. Spoločnosť požaduje subdodávky.

 

G 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

20120104024
Lotyšská spoločnosť, ktorá sa zaoberá službami a poradenstvom v prevencii zdravia a predaji výživných doplnkov hľadá obchodných sprostredkovateľov a veľkoobchodníkov pre ich produkt – prípravok novej generácie Selén.

20120102011
Malá poľská spoločnosť, zodpovedný a skúsený dodávateľ automatizačných komponentov, hľadá možnosti obchodného sprostredkovania. Spoločnosť ponúka svoje distribučné služby pre výrobcov automatizačných komponentov a hľadá spoluprácu s inými predajcami, ktorí majú záujem o distribúciu širokej škály ponúkanej automatizácie.

 

H 49 Pozemná doprava a doprava potrubím

20120103016
Španielska spoločnosť zameraná na poskytovanie logistických služieb ponúka prepravu a subdodávateľské aktivity európskym partnerom.

 

H 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave

20120104027
Lotyšská spoločnosť poskytujúca skladovanie, clá a dovozné dopravné služby ponúka svoje služby ako subdodávateľ európskym spoločnostiam, ktoré hľadajú sklady a doručenie produktov vytvorených v Lotyšsku.

 

I 55 Ubytovanie

20111230028
Rumunská spoločnosť, majiteľ hotela v Mamaia rezorte, umiestnená v oblasti Čierneho mora hľadá zástupcov alebo cestovné agentúry.

 

L 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

20120103029
Poľská spoločnosť zameraná na výrobu inovatívnych fasádnych systémov a výstavbu malých budov na kľúč hľadá obchodného zástupcu a má záujem aj o vytvorenie franchise spolupráce.

 

M 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

20120104009
Poľská konzultačná spoločnosť, ktorá predovšetkým vyvíja dokumentáciu spojenú s plánovacími a vývojovými aktivitami spoločností, má záujem o rôzne druhy spolupráce. Spoločnosť ponúka služby obchodného sprostredkovania, vytvorenie joint venture a subdodávky/outsourcingové aktivity.

Obsah tohto článku nepredstavuje názor ani stanovisko Európskej komisie. Európska komisia, ani žiadna iná osoba pôsobiaca v jej mene, nie je zodpovedná za využívanie informácií, ktoré sú obsiahnuté v tomto článku.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.