Prihlásenie

Príručka pre inovačné aktivity MSP

20.1.2012

Trnavská RK SOPK v spolupráci s partnermi v rámci projektu Centrope-tt sa podieľala na vydaní príručky pre inovačné aktivity MSP. Príručka je zameraná na MSP, ktoré hľadajú potenciálnu spoluprácu s vedecko-výskumnými inštitúciami z Dolného Rakúska, Burgenlandu, Južnej Moravy, Západného Slovenska a Západného Maďarska.

Príručka zahŕňa okolo 100 podrobných profilov vedecko-výskumných inštitúcií z daných regiónov. Každý profil zahŕňa kontaktné údaje, oblasť výskumu, kľúčové výskumné zariadenia, hlavné výskumné projekty, zoznamy kooperačných partnerov, atď.

Bližšie informácie na:
Trnavská RK SOPK
Mgr. Peter Kovár
e-mail: kovar@sopk.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.