Prihlásenie

Talianska inovačná agentúra – pripojenie ku konzorciu a partnerstvá v programoch IEE-CIP ICT PSP-CIP, 7FP-ENERGY, 7PQ-životné prostredie, 7FP-MSP programy

6.3.-30.6.2012

Talianska inovačná agentúra CISE pôsobí v oblastiach CSR (sociálna zodpovednosť podnikov), životné prostredie a energetika,  technologické a organizačné inovácie, open-source informačné a komunikačné technológie pre správu dát a business intelligence malých a stredných podnikov.

Agentúra by sa rada pripojila ku konzorciu a hľadá vedúceho partnera za účelom účasti v IEE-CIP ICT PSP-CIP, 7FP-ENERGY, 7PQ-životné prostredie, 7FP-MSP programov.

Pre viac informácii kontaktujte:
Ing. Lucia Dávidová
davidova@bicba.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.