Prihlásenie

Aktuálne vybrané ponuky na kooperáciu v EÚ (15.-29.2.2012)

12.3.2012

Zdroj: Databáza pre spoluprácu podnikateľov - BCD

Dátum vydania 12. 2. 2012 Výber ponúk: 15.2.2012 -29.2.2012

Počet ponúk: 36

Publikoval: Olga Némethova, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár

Partneri:

* BIC Bratislava (Zuzana Veliká, tel. 02/ 54 41 75 15, kontaktný formulár)

* Slovenská obchodná a priemyselná komora (Daniela Širáňová, tel. 02/ 54 43 32 72, kontaktný formulár)

* Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov (Alena Komorníková, tel. 051/ 75 60 329, kontaktný formulár)

 

A1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
20120217024
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na pestovanie zemiakov a pšenice hľadá služby obchodného sprostredkovateľa v krajinách EU pre svoje produkty.

C10 Výroba potravín
20120217004
Rakúska spoločnosť, pôsobiaca v oblasti doplnkových látok v krmivách pre hydinu a hovädzí dobytok  hľadá distribútorov produktov. Ďalšie hľadá partnerov, ktorý sa zaoberajú  pestovaním kŕmnych rastlín. Spoločnosť ponúka poradenskú odbornú prípravu svojich partnerov pre predaj.

C14  Výroba odevov
20120217044
Poľský MSP z oblasti textilu špecializujúci sa na zložité šitie a šaty vyrobených z pletených vlákien ponúka subdodávateľské služby.

20120221021
Poľská spoločnosť, ktorá vyrába a predáva turistické články hľadá obchodného sprostredkovateľa (hlavne distribútora) v EÚ krajinách a Srbsku, Islande a Švajčiarsku.

20120209031
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a distribúciu ortéz a protéz, ortopedických produktov, chrbtíc, kolien, členkov, podporných pásov hľadá obchodného sprostredkovateľa. Spoločnosť taktiež ponúka svoje služby subdodávateľa.

C15  Výroba kože a kožených výrobkov
20120223033
Litovská spoločnosť špecializujúca sa na šitie kabeliek pre ženy and mužov a na cestovné tašky z kože and náhradnej kože hľadá obchodného sprostredkovateľa.

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov
20120224012
Litovská spoločnosť špecializujúca sa v obchode chemických materiálov a technických plynov a výrobe chemických materiálov hľadá partnerov pre spoločný podnik, taktiež transport/logistiku a ponúka subdodávateľské služby.

C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
20120221020
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa vo výrobe liečiv (veterinárne, ľudské), výrobkov na starostlivosť (pre zvieratá a ľudí), diétnych a doplnkových krmív pre zvieratá (veľké a domáce zvieratá) hľadá distribútorov

20120220001
Litovská spoločnosť, vyrábajúca prírodné doplnky stravy z magnézia a draslíka v tekutej pitnej forme, hľadá služby obchodného sprostredkovateľa a ponúka subdodávateľské aktivity.

C23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
20120222017
Poľská spoločnosť špecializujúca sa vo výrobe a zostavovaní kovových stavieb a zvyšovaní kompozitných hliníkových panelov hľadá obchodného sprostredkovateľa a ponúka subdodávateľské služby

C24 Výroba a spracovanie kovov
20120220022
Poľská spoločnosť špecializujúca sa na odliatky z liatiny hľadá distribútorov a agentov, ktorí by mali záujem o zastupovanie v rámci EU. Spoločnosť taktiež ponúka subdodávateľské služby v tejto oblasti.

20120223030
Poľská spoločnosť špecializujúca sa v kovopriemysle ponúka distribúciu partnerských produktov a možnosti franchise.

20120215015
Česká spoločnosť špecializujúca na výrobu kachlí a CNC spracovanie kovov hľadá partnerov pre obchodnú spoluprácu a ponúka subdodávky.

20120216010
Poľský výrobca klenotov hľadá EU distribútorov a subdodávateľov.

C25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
20120221037
Poľská spoločnosť je výrobca hliníkovo-sklenených fasád a špičkových hliníkových okien a dverí. Spoločnosť hľadá partnera zo zahraničia a ponúka svoje subdodávateľské služby hliníkovo-sklenených fasád pre generálnych odberateľov verejných úžitkových budov.

20120217007
Rakúska spoločnosť, pôsobiaca  v oblasti nástrojov riadenia a výroby ponúka výrobu vo všetkých oblastiach nástrojov a kovových rezaní / brúsenie atď.  pre všetky spoločnosti. Má záujem o spoluprácu  pre firmy s najmenej 500 zamestnancami a zahŕňa akúkoľvek výrobnú spoluprácu.

20120221029
Poľská spoločnosť je výrobca systémov lešenia a stanových hál. Spoločnosť ponúka služby obchodného sprostredkovateľa spoločnostiam vyrábajúce podobné produkty a ponúka/žiada možnosti spoločného podniku.

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
20120223024
Poľská spoločnosť špecializujúca sa na rekultiváciu použitých tonerových kaziet pre takmer všetky čiernobiele a farebné tlačiarne hľadá spoločnosti pre spoluprácu.

20120216002
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa v nábytkárskom priemysle má záujem o založenie spolupráce s interiérovými dizajnérmi, stavebnými firmami ako subdodávateľ. Na druhej strane, spoločnosť ponúka svoje kapacity know-how na výrobu existujúcich návrhov.

20120222007
Poľská spoločnosť sa špecializuje na rezanie trubiek v automatickom sústruhu, ohýbaní materiálu, MIG/MAG zváraní, čistení pieskových komôr and farbení. Spoločnosť ponúka subdodávky a oursourcing aktivity.

C32 Iná výroba
20120220013
Nemecká spoločnosť, ktorá ponúka elektro ferézne komory s príslušenstvom pre použitie v oblasti biotechnológií a lekárskej techniky hľadá distribučných partnerov v EÚ.

20120215007
Poľský výrobca sviečok, parafínových náplní, čajových sviečok a keramických figúr hľadá spoločnosti, ktoré majú záujem o distribúciu produktov.

C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
20120221044
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa priemyselných službách ponúka modernizáciu, údržbu a premiestňovanie strojov a hľadá distribučných partnerov a výrobcov strojov, ktorí by mali záujem o tieto služby.


F41 Výstavba budov
20120221035
Poľská spoločnosť pôsobiaca v stavebníctve (izolačné práce, hliníkové fasády, oceľové rampy, prístrešky, haly, demolačné práce, maľovanie a dekorovanie) chce byť subdodávateľom alebo hlavným dodávateľom na stavebných prácach.

20120215005
Poľská spoločnosť operujúca na trhu stavebníctva realizuje práce generálneho dodávateľa, projektové a finančné práce taktiež. Spoločnosť hľadá rôzne typy spolupráce: služby obchodného sprostredkovateľa, možnosti franchise, recipročné výrobné možnosti.


G46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
20120220019
Poľská spoločnosť,  špecializovaná na nábytkársky sektor( kancelársky, kuchynský a obývací nábytok) ponúka obchodné sprostredkovateľské služby na poľskom trhu.

20120217037
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na predaj mrazeného mäsa do hamburgerov a mrazených pekárenských výrobkov hľadá služby obchodného sprostredkovateľa.

20120217012
Poľská spoločnosť špecializujúca sa na veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť produktov pre poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, ponúka subdodávky a hľadá partnera pre spoločný podnik.

20120216031
Poľský veľkoobchodník mliečnych výrobkov ponúka svoje služby ako agent. Spoločnosť má taktiež záujem o vzájomnú výrobu a hľadá partnerov pre spoločný podnik.

20120217041
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na riešenia plamenného zvárania pre zrýchlenie zvárania na kovové dielce ponúka svoje služby subdodávateľa na Slovensko.

20120217038
Poľský maloobchodník a veľkoobchodník, dodávajúci textil hotelom, má záujem o spoluprácu s výrobcami domácej a hotelovej bielizne. Spoločnosť má záujem o spoločný podnik a hľadá agenta. Taktiež ponúkajú distribúciu svojich produktov.


J58 Nakladateľské činnosti
20120222014
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu interaktívnych aplikácií a elektronických kníh (ePub3) pre deti, hľadá spoluprácu s vydavateľstvami a filmovými štúdiami za účelom vývoja interaktívnych aplikácii a elektronických kníh.

J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
20120223008
Inovatívna nemecká IT spoločnosť špecializujúca sa softvéru obchodnej správy hľadá obchodných sprostredkovateľov pre svoje produkty v zahraničí. Softvérové riešenia zahŕňajú inovatívne CRM a ERP riešenia pre MSP, ktoré sú navrhnuté pre potreby zákazníka.

20120224068
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa v oblasti softvérových systémov krízového riadenia, ktoré zlepšujú operatívnu a taktickú prácu každého kto pracuje v oblasti bezpečnosti a zabezpečenia. Nemecká spoločnosť ponúka úspešnú prevenciu.

J63  Informačné služby
20120223017
Začínajúca rakúska firma ponúka lacnú realizáciu jednotlivých PR klipov. Spoločnosť hľadá distribútorov v Českej republike, Maďarsku, Slovensku a Slovinsku

20120217021
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na vývoj softvéru hľadá distribútorov pre zastupovanie ich on-line služieb. Služby obchodného sprostredkovateľa sú povinné a možný je aj spoločný podnik.

20120224069
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na dizajn, vývoj a predaj aplikácií a platformy služieb pre mobilný intranet a internet hľadá distribútorov v Európe.

M69 Právne a účtovnícke činnosti
20120224089
Nemecká konzultačná spoločnosť, špecializujúca sa na poradenstvo zahraničných spoločnostiam, ktoré začínajú a rozvíjajú svoje obchodné aktivity v Nemecku hľadá advokátske firmy a banky v Europe, USA, Mexiku, Izraeli, Južnej Kórey a Číne pre spoločné projekty.

20120216011
Švédska spoločnosť špecializujúca sa na návrh záhrad hľadá výrobcu dámskeho oblečenia (oblečenie pre prácu v záhrade).

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.