Prihlásenie

Výzva CIP-IEE-2012_Integrované iniciatívy-10.4.4 Energetická výkonnosť a obnoviteľná energia v budovách

12.-31.3.2012

Hľadá sa akademický alebo priemyselný partner, ktorý má záujem zúčastniť sa projektu v rámci výzvy CIP-IEE-2012- Integrované iniciatívy – 10.4.4 Energetická výkonnosť a obnoviteľná energia v budovách (Action: Integrated initiatives – 10.4.4 Energy efficiency and renewable energy in buildings).
Názov návrhu: Energetická výkonnosť pre školy
Uzávierka pre hľadanie partnerov: 31/3/2012


Typ hľadaného partnera:
poskytovatelia stavebných automatizačných systémov
poskytovatelia inovatívnych stavebných fasádnych materiálov
poskytovatelia riešení obnoviteľných energií ako : Solar Thermal, Micro Eolic, Micro Hydro, PV, Micro CHP
experti v oblasti simulačných nástrojov pre dynamickú simuláciu a analýzu energetickej hospodárnosti budov
odborníci v oblasti riešení obnoviteľných energií vo verejných budovách

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Mgr. Alena Komorníková
RPIC Prešov
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9
080 01 Prešov

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552
e-mail: alena.komornikova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.