Prihlásenie

Výzva v rámci porgramu Inteligentná energetická Európa (IEE) - STEER: Energie v doprave

12.3.-13.4.2012

Malá nemecká spoločnosť hľadá konzorcium pre program Inteligentná energetická Európa (IEE) výzva 2012 v oblasti financovania STEER: Energie v doprave (Energy in transport). Spoločnosť je vo všeobecnosti zameraná na tému „Elektrická mobilita a zelené technológie“. Jednou z hlavných tém je zistenie možností pre elektrickú mobilitu a podpora povedomia používateľov.
Uzávierka: 13/4/2012

 

Pre viac informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Alena Komorníková
RPIC Prešov
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9
080 01 Prešov

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552
e-mail: alena.komornikova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.