Prihlásenie

FP7 – ICT výzva 9. Výzva 8: ICT pre Learning a prístup ku kultúrnym zdrojom

12.3.-17.4.2012

Španielska spoločnosť pôsobiaca v IT sektore má záujem zapojiť sa do konzorcia na predloženie návrhu na výzvu FP7 – ICT výzva 9. Výzva 8: ICT pre Learning a prístup ku kultúrnym zdrojom. Spoločnosť hľadá konzorcium, ktoré je už vytvorené, alebo lídra a partnerov pre vytvorenie návrhu. Predmetom projektu je poskytnúť informácie vzhľadom k historickým mestám, stratenému dedičstvu a ukázať IT techniky používajúce rozšírenú realitu, virtuálne svety a vážne hry.
Uzávierka výzvy: 17/4/2012
Názov výzvy: Výzvy 9. Výzva 8: ICT pre Learnig a prístup ku kultúrnym zdrojom (Call 9. Challenge 8: ICT for Learning and Access to Cultural Resources)

Pre viac informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Alena Komorníková
RPIC Prešov
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9
080 01 Prešov

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552
e-mail: alena.komornikova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.