Prihlásenie

Záujem o účasť na FP7, IPA, CIP - textilný sektor

12.3.2012

Inštitút textilného inžinierstva v rámci Fakulty Technológie a metalurgie (Ss. Cyril a Methodius v Skopje) má záujem zapojiť sa do konzorcia pre projekty financované zo zdrojov EU. Fakulta založila cezhraničnú vedeckú spoluprácu s krajinami EU a USA, v rámci bilaterálnych výskumných projektov (s Nemeckom, Slovinskom, Bulharskom) rovnako v rámci FP7, FP6 a iných EU projektov. Textilný inštitút realizoval výskum v oblasti textilného dokončovania, objektívne zhodnotenie tkaniny, spracovateľnosť odevov, výrobné inžinierstvo oblečenia a iné oblasti zamerané na textil. Inštitút má dlhodobú spoluprácu s lokálnymi MSP zaoberajúcimi sa textilným dokončovaním, výrobou oblečenia a recykláciou textilného odpadu. Inštitút má záujem stať sa partnerom projektov v rámci (FP7, IPA, CIP).

Pre viac informácií kontaktujte:

Mgr. Alena Komorníková
RPIC Prešov
člen Enterprise Europe Network
Reimanova 9
080 01 Prešov

tel.: 051 / 75 60 329
fax: 051 / 77 33 552
e-mail: alena.komornikova@rpicpo.sk, een@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

 

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.