Prihlásenie

Vesmírna doprava - ponuka na budúcu spoluprácu

21.8.-30.9.2008

Tri vesmírne agentúry z Francúzska, Talianska a Nemecka (CNES, ASI, DLR) realizujú projekt v rámci 7. rámcového programu, cieľom ktorého je identifikovať potenciálnych záujemcov o spoluprácu na projektoch v oblasti "Space transportation" (vesmírna doprava) z nových členských krajín EÚ, zmapovať ich výskumné a výrobné kapacity a informovať ich o možných oblastiach spolupráce.

 

Potenciálni záujemcovia budú pozvaní na workshop o spolupráci, ktorý sa bude konať na Slovensku alebo v Českej republike (termín konania nie je zatiaľ známy, pravdepodobne sa to však bude konať na jeseň tohto roku), kde im budú podrobnejšie vysvetlené možné oblasti spolupráce.

 

Firmy/organizácie, ktoré budú v databáze potenciálnych záujemcov, nemusia mať žiadne predchádzajúce skúsenosti v oblasti vesmírnej dopravy (napr. môže ísť o firmy vyvíjajúce alebo vyrábajúce izolačné materiály, ktoré by mohli byť využité pri výrobe satelitov, firmy z oblasti informačných a komunikačných technológií, atď.).

 

V prípade, ak by Vaša organizácia mala záujem byť pozvaná na workshop obráťte sa čo najskôr na adresu: bohusova@apvv.sk, alebo na adresu: jean-jean@nadsme.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.