Prihlásenie

Katalóg projektov 6. Rámcového programu (6.RP) podaných malými a strednými podnikmi

21.8.2008

Agentúre na podporu výskumu a vývoja je k dispozicii brožúra "Katalóg projektov 6. Rámcového programu (6.RP) podaných malými a strednými podnikmi" (SME FP6 Project Catalogue) v anglickom jazyku.

Obsahuje stručnú charakteristiku 473 projektov, ktore boli financované v rámci dvoch špecifickych schém 6.RP - "Cooperative Research" a "Collective Research".

Projekty su rozdelené na 10 tematických oblastí: Potraviny a poľnohospodárstvo, Biotechnológie a zdravie, Stavebníctvo, Energia, Životné prostredie, Lesníctvo, Informačné a komunikačné technológie a elektronika, Vedy o riadení, Materiály a procesy, Doprava.

Pri každom projekte je uvedená kontakná osoba, zloženie konzorcia, oprávnené náklady projektu, finančný príspevok Európskej komisie a ďalšie údaje.

V elektronickej forme ju nájdete na http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme_fp6-sc128-ok.pdf

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.