Prihlásenie

Hľadá sa partner do projektu FP7 - PS-AAL_Ambient assisted living

15.-31.5.2012

Španielskej výskumné centrum hľadá partnerov k účasti na výzve, ktorej cieľom je poskytovať Ambient assisted living - AAL pre starších ľudí pomocou informačných a komunikačných technológií. 

Ako potencionálneho partnera hľadajú experta na telekomunikácie, konkrétne v oblasti digitálnej terestrickej televízie (DTTV alebo DTT). Schopnosť expertnej spoločnosti vyvíjať interaktívne aplikácie pre DTT je nutnou podmienkou.

Výzva Ambient Assisted Living (AAL) Joint Programme Call 5 končí 31. mája 2012.

Viac informácií: http://www.aal-europe.eu/calls

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.