Prihlásenie

Hľadá sa partner do R&D projektu - tele-asistencia a tele-lokalizácia starších ľudí a ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami

18.-23.5.2012

Talianska spoločnosť hľadá partnerov na realizáciu spoločného výskumno-vývojového projektu, ktorý je zameraný na vývoj a sériovú aplikáciu technológií na tele-kontrolu, tele-asistenciu a vnútornú lokalizáciu starých ľudí a ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

 

Projekt bude využívať komerčne dostupné technológie, ktoré rpedpokladajú nízke náklady na hardvér a softvér, ktorý bude projekt využívať.

 

Pre viac informácií o možnostiach zapojenia sa do projektu, kontaktujte:

 

PhDr. Milan Chromik

chromik@nadsme.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.