Prihlásenie

Hľadá sa partner do projektu FP7 - Recording and analysis of the acoustic spectrum to prevent pump failures

4.6.-31.10.2012

Maďarský výskumný ústav pozýva partnerov k návrhu 7. rámcového programu - výskum pre malé a stredné podniky, výzva(FP7-SME-2013-BSG).
Cieľom je: vytvoriť inovatívny diagnostický systém pre on-line akustické kontroly čerpadla (pump condition).

Tím hľadá technicky zamerané malé a stredné podniky s odbornými znalosťami v systéme výroby, výroba senzorov, sledovanie stavu, výroba čerpadiel.
Taktiež sú vítané spoločnosti pracujúce s koncovým užívateľom a denne pracujúce s čerpadlami.

Pre viac informácii kontaktujte:
Mgr. Mária Gáborová
gaborova@bicba.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.