Prihlásenie

Otvorenie dialógu - výzva KBBE.2013.2.2-01New technologies to study brain function in relation to eating

4.6.-31.8.2012

Španielska Endokrinná patofyziologická a výživová výskumná organizácia z univerzity A Coruña má záujem otvoriť dialóg s výskumnými organizáciami v oblasti tém:
KBBE.2013.2.2-01: Nové technológie pre štúdium mozgových funkcii v súvislosti so stravovacími návykmi.

Pre viac informácii kontaktujte:
Mgr. Mária Gáborová
gaborova@bicba.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.